Julkaistu: 23.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Juhannusviikon sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Savossa

Sinilevistä on tehty vain joitakin yksittäisiä havaintoja Etelä-Savon järviltä, ja esiintymät ovat olleet melko pieniä ja paikallisia. Maakunnan alueella sijaitsevilta 15 vakiohavaintopisteeltä hieman sinilevää havaittiin Heiniöltä Pieksämäeltä sekä Pieneltä-Raudanvedeltä Rantasalmelta. Vaihteleva ilman lämpötila sekä tuuliolosuhteet ovat myös hillinneet sinilevien muodostusta monin paikoin. Kokonaisuudessaan sinilevätilanne Etelä-Savossa on ajankohdalle tyypillinen, eli melko rauhallinen. Pääsääntöisesti levähavainnot lisääntyvät vasta juhannuksen jälkeen ja painottuvat usein heinäkuulle ja elokuun alkuun.

Pintavesien lämpiäminen ja sateet voivat lisätä sinilevien kasvua

Pintaveden lämpötila 23.6 Haukivedellä Oravissa on 15,7 astetta ja Kyyveden Asemanrannassa 17,1 astetta. Lämpötilat ovat tällä hetkellä noin 0,5 astetta vastaavan ajankohdan pitkänajan keskiarvoa alemmat, mutta lähipäivien jopa helteisten päivälämpötilojen odotetaan nostavan pintaveden lämpötiloja nopeasti ja heinäkuun alussa odotetaan 20:en asteen lämpötilarajan rikkoutuvan ainakin pienissä ja keskikokoisissa järvissä.

Pintaveden lämpötilan kohotessa sekä auringon tulosäteilyn lisääntyessä ennuste sinilevien esiintymiselle kasvaa. Myös runsaat sateet lämpimien päivien välissä voivat lisätä sinilevien kasvua merkittävästi maa-alueelta huuhtoutuvien ravinteiden lisääntymisen myötä, sillä sinilevät kykenevät nopeasti ja tehokkaasti hyödyntämään saatavilla olevat ravinteet. Monet muut levät ja vesikasvillisuus hyödyntävät vesistöön kulkeutuvia ravinteita fosforia ja typpeä selvästi pitemmällä aikavälillä.

Älä ui sinileväisessä vedessä

Uimavesien lämmetessä on syytä tarkkailla myös sinilevien esiintymistä uimapaikoilla. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. On myös hyvä muistaa, että sinilevän peitossa ollut vesi ei ole aivan heti käyttökelpoista uimiseen tai talousvedeksi veden kirkastumisen jälkeen, sillä näkyvien leväkukintojen kadottua ja levämassan hävittyä mahdolliset sinileväsolujen sisältämät liuenneet myrkyt ovat vielä olemassa vedessä. Yleisohjeena on hyvä pidättäytyä veden käytöstä vähintään yksi vuorokausi leväkukinnan hävittyä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111

Levähavainnoista ilmoittaminen

Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen.

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

Etelä-Savon levätilanne
Järviwiki: Etelä-Savon sinilevätilanne

Kuva: Eteläsavolainen järvimaisema. ©Etelä-Savon ELY-keskus