Julkaistu: 24.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Juhannusviikon levätilanne Etelä-Savossa on yleisesti melko rauhallinen, mutta sinilevämäärät lisääntymässä

Sinileväesiintymien määrä Etelä-Savon vesistöissä on yleisesti vielä melko vähäinen. Levähavaintojen ja yleisöilmoitusten määrä on kuitenkin kasvanut loppuviikkoa kohden. Runsaita sinileväesiintymiä on tavattu tietyissä osissa suuria vesistöjä kuten Saimaalla Haukivedellä ja Puruvedellä. Lähes joka toisella levähavaintoverkon havaintoasemalla oli havaittavissa sinilevää.

Kahden edellisen viikon poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinen sekä sateisuudeltaan vaihteleva sää on aktivoinut sinilevien lisääntymistä. Voimakkaat tuulet ja aallokko ovat kasanneet sinileviä paikoitellen runsaiksikin esiintymiksi mataliin lahdenpohjiin, ja sinilevähippuja on nähtävissä monin paikoin päällysvesikerroksessa. Siten leväesiintymissä voi olla suurtakin vaihtelua järvien välillä ja saman järven eri osissa. Aurinkoisen ja lämpimän sään ennustetaan jatkuvan vielä kesäkuun loppuun saakka, joten riski sinilevien esiintymisestä kasvaa.

Leväesiintymät alkavat lisääntyä usein vesien lämpenemisen ja lisääntyvän auringon tulosäteilyn myötä vasta juhannuksen jälkeen. Helteinen sää on nostanut pintaveden lämpötiloja Etelä-Savon järvissä ajankohdan keskiarvoa selvästi korkeammaksi. Haukivedellä Oravin seurantapaikalla pintavesi oli 24.6.2021 22,4 -asteista ja Kyyveden Haukivuoren Asemanrannalla 22,8 -asteista. Lämpötila on 2,1 °C keskimääräistä korkeampi. Lisätietoa pintavesien lämpötilasta ja muista vesiasioita löytyy vesi.fi -palvelussa.

ELY-keskus seuraa tilannetta ja tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta lomakautena muutaman viikon välein ja useamminkin, mikäli levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Varsinaiseen sinilevien havaintoverkkoon kuuluu Etelä-Savossa 16 viikoittain seurattavaa havaintopaikkaa. Tämän lisäksi kirjataan ylös myös yleisöhavaintoja sekä kuntien ympäristöviranomaisten ilmoituksia. Lisäksi kansalaiset voivat lisätä Järvi-Meriwikiin myös omia havaintojaan www-selaimen kautta tai suoraan havaintolähetti-sovelluksella.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111.

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi

Vesistösuunnittelija Kukka Kujala, Etelä-Savon ELY-keskus p. 0295 024 246, kukka.kujala(at)ely-keskus.fi

Kuva: Sinilevää rannassa. Kuva: Reijo Jantunen.