Julkaistu: 10.1.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Joulukuun vesitilannekatsaus: Talvi saapui aikaisin (Pohjalaismaakunnat)

Talvi tuli jo joulukuussa mukanaan kovat pakkaset ja runsaat lumisateet. Talvisen sään seurauksena vesistöissä esiintyi jonkin verran hyydeongelmia. Vesistöjen virtaamat kuitenkin olivat keskimääräistä pienempiä ja laatuongelmat helpottivat. Talvelle tyypilliseen tapaan pohjavedenpinnat olivat laskussa.

Pakkasen vuoksi hyydeongelmia ja pienet virtaamat

Joulukuun alun kireät pakkaset aiheuttivat hyydeongelmia etenkin Ähtävänjoella koskialueilla Pedersöressä. Hyyde nosti joen vedenpintaa mm. Lappforsin alueella. Tilannetta pyrittiin helpottamaan pienentämällä yläpuolisten Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia. Ala-Ähtävällä yhdellä koskialueella jokea avattiin hyyteestä kaivinkoneen avulla. Hyydetilanteen vuoksi juoksutusta pienennettiin myös mm. Nurmonjoella Kuorasjärvellä ja Seinäjoella Seinäjärvellä. Hyydeongelmia esiintyi myös säännöstelemättömillä vesistöalueilla, kuten Kruunupyynjoella ja Lestijoella.

Joulukuun keskivaiheilla pakkasta oli vähemmän ja juoksutuksia Ähtävänjoella voitiin lisätä. Jouluviikon pakkasiin Ähtävänjoella varauduttiin pienentämällä taas juoksutusta usealla kuutiolla. Vuoden viimeisellä viikolla Ähtävänjoen juoksutuksia voitiin taas lisätä.

Pakkasista johtuen virtaamat pohjalaisjoissa olivat joulukuussa ajankohdan keskimääräisiä virtaamia pienempiä. Virtaama Kyrönjoen alaosalla Skatilassa oli joulukuussa keskimäärin 13 m3/s, kun vuosien 1911–2021 joulukuiden keskiarvo on 40 m3/s. Lapuanjoen alaosalla virtaama oli joulukuussa keskimäärin 18 m3/s, kun vuosien 1931–2021 keskimääräinen joulukuun virtaama on 34 m3/s. Perhonjoen alaosalla Kaitforsissa virtaama oli joulukuussa keskimäärin 12 m3/s, kun se vuosina 1983–2021 on ollut joulukuussa keskimäärin 23 m3/s.

Säännösteltyjen järvien ja tekojärvien pinnat olivat joulukuussa lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja tai jonkin verran alempana.

Happamuusongelmia ei havaittu

Alhaiset virtaamat näkyivät myös jokivesien vedenlaadussa. Happamuusongelmia ei enää joulukuussa havaittu. Myös kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet olivat suhteellisen alhaisia. Viime vuosiin nähden aikaisin saapunut talvi ja aikainen vesistöjen jäätyminen saattaa myöhemmin talvella näkyä mm. happikatoina pienissä järvissä.

Pohjavedenpinnat laskussa

Pohjaveden pinnat ovat kääntyneet laskuun joulukuun alusta alkaen. Talvella pohjaveden pinta tyypillisesti laskee, koska sade tulee pääosin lumena ja routa estää veden imeytymistä maaperään. Pohjalaismaakunnissa pohjaveden pinnan korkeus on ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla.

Lisätietoa verkossa:

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto,
    puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
  • Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus