Julkaistu: 13.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Joulukuun 2020 vesitilannekatsaus: Virtaamat keskimääräistä suurempia (Pohjalaismaakunnat)

Joulukuun vesitilanteessa oli edelleen näkyvissä marraskuun runsaiden sateiden vaikutus niin virtaamissa, vedenkorkeuksissa kuin veden laadussa.

Virtaamat ja vedenkorkeudet suurempia kuin keskimäärin joulukuussa

Joulukuussa pohjalaisjokien virtaamat olivat keskimääräistä suurempia lauhasta säästä ja sateista johtuen. Kyrönjoen alaosalla virtaama oli joulukuussa keskimäärin 70 m3/s, joka on lähes kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen virtaamaan verrattuna. Lapuanjoella, Ähtävänjoella ja Perhonjoella virtaama joulukuussa oli noin 1,5-kertainen joulukuun keskimääräisiin virtaamiin verrattuna.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat olivat pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia korkeuksia tai hieman tavanomaista korkeampia. Lappajärven pinta oli joulukuussa noin 30 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Joulukuun lopussa myös Patanan tekojärvi oli noin 30 cm tavanomaista korkeammalla.

Ähtävänjoella pienennettiin juoksutusta joulukuun pakkasjaksojen aikana hyyteen synnyn hillitsemiseksi. Pakkasjaksolla kuun alkupuolella ja joulun aikana muodostui jonkin verran hyydettä Ähtävänjoen koskiosuuksilla, mutta vedenpinnat eivät nousseet haitallisen korkealle.

Happamuustilanne jatkui heikkona, mutta kohentui loppukuussa

Runsaiden sateiden vuoksi jokien happamuustilanne pysyi melko heikkona myös joulukuussa. Happamuus oli kuitenkin hieman lievempää. Suurista joista alin arvo havaittiin jälleen Lapuanjoessa (5,0). Muiden suurempien jokien pH oli välillä 5,3–6,2. Pienemmistä joista tietoa ei ollut saatavilla, mutta pahiten happamuusongelmista kärsivillä joilla pH-arvo oli oletettavasti välillä 4,5–5,0. Kalakuolemista ei ole kuitenkaan ilmoitettu. Loppukuusta virtaamien käännyttyä laskusuuntaan alkoi happamuustilanne myös hellittää.

Lisätietoja verkosta:

Reaaliaikainen vesitilanne
Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919