Julkaistu: 13.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Järvien jääpeite paksuuntunut hieman Etelä-Savossa – Voit auttaa jäätilanteen seuraamisessa ilmoittamalla oman havaintosi verkossa

Etelä-Savon järvien jäät ovat paksuuntuneet 0–5 cm. Jäänpaksuudet ovat nyt 35–45 cm riippuen mittauskohteesta. Lämpötilan vaihtelut voivat vaikuttaa jään laatuun. Savonlinnan seudun jäätilannetta pyritään kartoittamaan kattavammin kansalaisten havaintojen avulla.

Edelliseen mittaukseen (28.2.) verrattuna Etelä-Savon jäätilanne on pysynyt suunnilleen samana Oravissa ja Mäntyharjun Pyhävedellä. Muilla pisteillä jääpeite oli paksuuntunut 1–3 cm.

Havaittu teräsjään paksuus oli kaikilla alueellisilla seurantapisteillä vähintään 18 cm. Oravia lukuun ottamatta kaikilla seurantapisteillä havaitut keskimääräiset teräsjään paksuudet olivat riittävät (vähintään 20 cm) kantamaan henkilöauton.

Lämpötilan vaihtelu nollan molemmin puolin voi aiheuttaa railoja jääpeitteeseen

Vuorokauden sisäisten lämpötilojen vaihtelu plussan ja miinuksen välillä voi lisätä jäähän syntyviä railoja ja rakoja, jos lämpöeristeenä toimiva jäänpäällinen lumikerros on ohut. Etelä-Savon järvien jäiden päällä on tällä hetkellä noin 16–23 cm paksuinen kerros lunta.

Halkeamat heikentävät jään kantavuutta: Suoraan kulkevan halkeaman reunalla jää kantaa noin 40 % ehjän jään kantavuudesta. Jos kaksi halkeamaa leikkaa suorakulmaisesti toisensa, pienenee kantavuus 25 %:iin.

ELY-keskus pyytää Savonlinnan seudulla asuvilta kansalaisilta apua Etelä-Savon jäätilanteen seurantaan

Tällä hetkellä maakunnan itäosien jäätilanteen seuranta on Oravissa sijaitsevan valtakunnallisen seurantapisteen varassa. Kuluneen talven aikana kansalaisilta ja tiedotusvälineiltä on tullut tietopyyntöjä muun muassa Pihlajaveden jäätilanteesta, missä ELY-keskuksella ei ole tällä hetkellä alueellista seurantapistettä. Suurin syy tähän ovat pitkät välimatkat, mitkä yhdistettynä talven lyhyeen valoisaan aikaan rajoittavat merkittävästi käytettävissä olevaa työskentelyaikaa maastossa.

Kansalaiset voivat ilmoittaa omat jäänpaksuushavaintonsa vaivattomasti verkossa osoitteessa: https://www.vesi.fi/karttapalvelu/vesi.fi Havainnot koostetaan vesi.fi-verkkosivun karttapalveluun, missä tiedot ovat sekä viranomaisten että kansalaisten saatavilla.

Jäätilannekatsaus 13.3.2023

Kuva: Jäänpaksuuden mittaamista. © Juuso Pätynen.