Julkaistu: 14.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jäiden sulaminen vauhtiin Etelä-Savossa, turvallinen jäillä liikkuminen on loppunut

Etelä-Savon järvien jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat 11.4.2023 tehdyissä mittauksissa 37–48 cm:n välillä. Järven eri osien jäänpaksuuksissa voi kuitenkin olla huomattavia eroja. Alueellisilla seurantapisteillä jään rakenteessa näkyi merkkejä jään kantavuuden heikkenemisestä. Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäänpaksuuksia kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Mittauksissa tehtyjen havaintojen ja aurinkoista säätä lupaavan ennusteen perusteella Etelä-Savon järvien jäätilanne on muuttumassa nopeasti epävakaaksi. Jäillä liikkumista jalan tai moottoriajoneuvoilla ei enää suositella. Jos jäille on pakko mennä, kannattaa pitää mukana turvavälineitä, kuten naskaleita, ja välttää yksin jäille menoa.

Jäiden rakenteessa merkkejä kantavuuden heikkenemisestä

Alueellisilla seurantapisteillä ei mittaushetkellä ollut lumipeitettä jään päällä. Jäiden paksuudessa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen mittaukseen nähden, mutta jään rakenteessa näkyi kaikilla alueellisilla seurantapisteillä merkkejä jään kantavuuden heikkenemisestä: jään pinnassa risteili halkeamia ja jään pinta oli monin paikoin koloinen sulamisen vaikutuksesta. Peruvedellä ja Pyhävedellä jään sisältä kuului kävellessä natinaa, mitä ei aiemmalla mittauskierroksella havaittu.

Korpijärvellä ja Peruvedellä rantajää oli paikoitellen sulamassa, eikä se kestänyt ihmisen painoa. Jään laadussa oli jälleen suurta vaihtelua parin metrin säteellä. Yövedellä havaittiin teräsjään paksuudessa jopa 13 cm:n ero kahden metrin säteellä, vaikka kokonaisjäänpaksuus oli suunnilleen sama.

Paksukin jää voi pettää

Koska alueellisilla seurantapisteillä ei ole enää lumipeitettä lämpöeristeenä, auringon valo ja lämmin sää voivat nopeastikin heikentää jäitä. Aamulla ihmisen painon kantanut jää ei välttämättä enää kestä iltapäivällä. Halkeamat heikentävät jään kantavuutta, vaikka eivät menisikään jään lävitse. Tämän takia jään paksuudesta ei voi enää luotettavasti arvioida sen kantavuutta.

Jäiden sulaminen vauhtiin Etelä-Savossa, turvallinen jäillä liikkuminen on loppunut

 

Kuva: Korpijärven rannasta jää on alkanut sulaa. © Juuso Pätynen