Julkaistu: 11.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jäätilanne kohentunut, mutta on edelleen keskimääräistä heikompi suurimmassa osassa Etelä-Savon järviä

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelevat 20–30 senttimetrin välillä Etelä-Savon järvillä. Jäänpaksuuksissa voi olla huomattavia eroja järven sisällä. Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Korpijärveä lukuun ottamatta jäänpaksuus on alueellisilla seurantapaikoilla 3–4 senttimetriä pienempi kuin 2000-luvun keskiarvo. Korpijärven seurantapaikalla jää oli 5 senttimetriä keskimääräistä paksumpaa.

Tällä hetkellä alueellisilla seurantapisteillä on jään päällä 3–5 senttimetrin paksuinen kerros lunta. Alueellisilla seurantapisteillä eniten lunta oli Mäntyharjun Pyhävedellä (5 cm).

Kyyvedellä jääpeite on ajankohtaan nähden neljä senttimetriä keskimääräistä ohuempaa. Oravissa taas jään paksuus vastaa mittaushistorian keskiarvoa tammikuulle.

Joulu- ja tammikuun suojakelit ovat todennäköisesti lisänneet kohvajään, eli jäätyneen sohjon muodostumista Etelä-Savon alueella.

Etelä-Savon jäätilannekatsaus 10.1.2023

Kuva: Juuso Pätynen.