Julkaistu: 2.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jäät ja jääpadot voivat aiheuttaa vaaratilanteita pohjalaismaakunnissa

Kevään tulo ja jäiden lähtö ovat aina kiinnostaneet jokivarsien asukkaita. Tänä vuonna nopeasti edennyt aikainen kevät on jo niin pitkällä, että jäillä ei voi enää liikkua. Erityisen vaarallista on mennä jääpatojen päälle tai irtonaisille jäälautoille, koska ne saattavat lähteä äkillisesti liikkeelle suuren virtaaman vuoksi. Varsinkin jääpatojen alapuolella voi syntyä vaaratilanteita, kun liikkeelle lähtevä jäämassa katkoo mennessään rantapuustoa ja työntyy toisinaan myös ajoradoille.

Tulva-alueilla kannattaa välttää turhaa liikkumista ja olla tarkkana liikenteessä. Tulvavesi voi syövyttää tienpintaa tai nostaa kaivonkansia paikaltaan. Jo 15 cm virtaavaa vettä voi kaataa aikuisen ja 30 cm virtaavaa vettä voi liikuttaa autoa.

Kyrönjoessa on vielä paikoin jäätä Seinäjoella ja joen yläosilla. Isossakyrössä jokijäitä on kasaantunut, mutta toistaiseksi jäät ovat aiheuttaneet melko vähän vahinkoa. Pääosa jäistä on vielä perinteisten jääpatopaikkojen yläpuolella. Kyrönjoen alajuoksulla Vaasassa ja Mustasaaressa jääpeite vaihtelee, pääosin jäät ovat paikoillaan. Nikkolan mittausasemalla perjantaiaamun vedenkorkeus oli 39,80 m. Kylmähkö yö on hillinnyt vedennousua, mutta vielä selkeää laskua ei ole havaittavissa. Alavirrassa Skatilan kohdalla virtaama vastasi perjantaiaamuna keskimäärin kerran viidessä vuodessa toistuvaa virtaamaa.

Laihianjoen Karkkimalan mittausasemalla vedenkorkeus on poikkeuksellisen korkea ajankohtaan nähden, mutta vedenpinta on nyt kääntynyt laskuun. Kyrönjoen ja Laihianjoen yhteisellä tulva-alueella Tuovilassa on runsaasti vettä pelloilla. Lapuanjoella Poutun mittausasemalla vedenkorkeus näyttää kääntyneen laskuun, eikä tulvaluukkujen avaaminen ole tällä hetkellä ajankohtaista.

Lisätietoja Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa
@pinnanalta (Syken hydrologit)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Lisätietoa muualla verkossa:

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Yksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Tulvakeskus / Suomen ympäristökeskus Syke:
Tutkija Harri Myllyniemi, puh. 0295 251 439
Hydrologi Panu Juntunen, puh. 0295 251 805