Julkaistu: 8.2.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jäänpaksuudet vaihtelevat Etelä-Savossa paljon ja teräsjäätä paikoin vähän

Jäiden paksuus vaihtelee Etelä-Savon järvillä 15–25 cm:n välillä. Paksuus vaihtelee myös saman järven eri osissa. Jäänpaksuudet ovat monella mittauspaikalla ajankohtaan nähden alhaisia ja noin 10–15 cm ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä.

Teräsjäätä on muodostunut alueellisilla havaintopaikoilla vain vähän verrattuna edellisiin mittauksiin. Ainoastaan Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään määrä on kasvanut 20 päivässä yli 10 cm. Muilla havaintopaikoilla teräsjää on kasvanut vain muutamia senttimetrejä. Jäälle satanut lumi on hidastanut kantavan teräsjään paksuuntumista. Havaintopaikoilla oli lunta jään päällä noin 20 cm.

Tammikuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus jäästä on paikoin poikkeuksellisen suuri. Alueellisilla havaintopaikoilla jään päällä oli vettä 3–10 cm, jonka päälle on lumesta muodostunut ohut kohvajääkerros. Kohvakerros ei kuitenkaan kanna vielä kävelijää, joten liikkuminen jäällä voi tällä hetkellä olla hankalaa. Paksun lumikerroksen takia veden ja lumen muuttuminen kohvajääksi on hidasta.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäiden paksuuksia 29.-31.1.2021 kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

ALT: Jäänpaksuuden mittausta.

Etelä-Savon ELY-keskuksen jäätilannetiedote ja -katsaus 5.2.2021