Jäänpaksuuden mittaukset

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä.

Taulukko päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja toimittavat jäänpaksuudet Syken rekisteriin. Sen vuoksi taulukon sisältö voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.


Jäänpaksuudet 20.07.2024

HavaintopaikkaMittauspäiväJäänpaksuus cmJäänpaksuuden poikkeama keskiarvostaTeräsjää cmHavaintojakso

Taulukon kohdassa “Jäänpaksuus” on ilmoitettu jään kokonaispaksuus (kolmen mittausreiän keskiarvo), joka sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset. Taulukon kohdassa “Teräsjää” on ilmoitettu erityisesti jään kantavuuteen vaikuttavan teräsjään paksuus. Joskus teräsjääkerroksen paksuutta on vaikea mitata, jolloin tämä tulos jää puuttumaan.

Taulukon kohdassa ”Poikkeama keskiarvosta” merkintä ”-” tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi. Poikkeama keskiarvosta lasketaan kokonaisjäänpaksuudelle.

Jäänpaksuuden arvo ”0” tarkoittaa, että kyseinen vesistö on juuri jäätynyt.

Jäänpaksuuden arvo ”∗” tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi.

 

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä Syken valtakunnallisten mittausten lisäksi Vesi.fi-karttapalvelusta. Merialueiden jäätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta.