Julkaistu: 31.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jään päällä oleva vesikerros vaikeuttaa liikkumista järvillä

Jään päällä oleva vesikerros vaikeuttaa liikkumista monilla järvillä ja lammilla Kainuussa. Lisäksi lämmin sää ja vesisateet nopeuttavat jään ohenemista. Vedenkorkeudet säännöstellyillä ja luonnontilaisilla järvillä ovat ajankohtaan nähden korkealla. Kevättulvista ennustetaan keskimääräisiä.

Jään päällä oleva vesikerros voi vaikeuttaa liikkumista monilla järvillä ja lammilla. Lisäksi lämmin sää ja vesisateet nopeuttavat jään ohenemista erityisesti virtapaikoilla. Kevätauringon lämmittäessä jääpeitteen kantavuus voi muuttua lyhyelläkin matkalla nopeasti päivän aikana. Teräsjäätä hauraampi kohvajää (vesisohjo) voi tehdä kelkkailusta ja muusta liikkumisesta vaikeaa monilla vesialueilla, mikä on syytä ottaa huomioon lähipäivien ja pääsiäisen ajan retkisuunnitelmia tehtäessä.

Ennen jäälle menoa, on tärkeää tunnistaa mahdolliset vaaranpaikat (esim. joet, virtapaikat, järvien kapeikot) ja varmistaa jään kantavuus kulkureitillä. Jäänaskalit kuuluvat jokaisen jäällä liikkuvan varusteisiin, ja ne on oltava nopeasti käsiin saatavilla. Jääkepillä tai kairalla voi kokeilla jään vahvuutta. Jäälle mentäessä on hyvä varustautua kunnollisilla turvavarusteilla, joiden avulla jäihin pudonnut voi selvitä avannosta.

Vesistöjen jääpeitettä seurataan eri puolella Suomea sijaitsevilla havaintoasemilla. Jäänpaksuusmittauksia tehdään kolme kertaa kuussa. Mittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Jään laatu ja paksuus vaihtelevat suurestikin saman järven eri kohdissa ja eri vesistöissä.

Suomen ympäristökeskuksen päivittämät havainnot:
Vesistöjen jäänpaksuus (ymparisto.fi)

Kainuun alueen vesistöjen vesitilanne

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskussa, kun järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten. Oulujärven ja Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat kuitenkin korkeammalla kuin yleensä alkukeväästä. Esimerkiksi Oulujärven vedenpinnan korkeus on ajankohtaan nähden noin metrin keskimääräistä korkeammalla.

Juoksutukset Hyrynsalmen reitillä sekä Oulujoella tulevat olemaan suuria koko kevään ajan. Sotkamon reitin säännöstellyt järvet ovat ajankohtaan nähden keskimääräisessä korkeudessa tai vähän sen alle. Kuhmon Ontojärven vedenpintaa on laskettu tavanomaista aiemmin alas voimalaitoksella tehtäviä huoltotöitä varten.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat myös olleet ajankohtaan nähden korkealla. Alkukevään laskun jälkeen suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet kääntyvät ennusteen mukaan nousuun huhtikuun aikana ja saavuttavat keskimääräisen suuruiset keväthuippunsa toukokuun loppupuolella.

Kevättulvista ennustetaan keskimääräisen suuruisia tämänhetkisen tiedon perusteella. Tulvien suuruuden määrittää kuitenkin lopulta sulamisajan sää.

Tietoa vedestä ja vesistöistä sekä ajankohtainen vesitilanne:

Ajankohtainen vesitilanne (vesi.fi -palvelu)

Yhteyshenkilö

Kainuun ELY-keskus
ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen, p. 0295 023 876, mika.pylvanainen@ely-keskus.fi

Kainuun ELY-keskus Twitterissä @KainuunELY | Instagramissa @kainuunely | Facebookissa @KainuunELY