Julkaistu: 28.8.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa lasketaan tilapäisesti kunnostusta varten (Etelä-Pohjanmaa)

Iso- ja Vähä-Allasjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järvien kunnostushankkeeseen kuuluva järvien tilapäinen vedenpinnan laskeminen aloitetaan syyskuussa. Vedenpinnan lasku helpottaa järven rantojen kunnostusta.

Järvien vedenpinta nostetaan normaaliin korkeuteen ensi keväänä tulvavesien avulla. Iso- ja Vähä-Allasjärvi sijaitsevat Alavuden kaupungissa ja kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin.

Syyskuun alkupuolella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa hitaasti laskemaan Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa enintään 100 cm tasolle N43 +114,55 m, jotta rannanomistajat voivat kunnostaa rantojaan ruoppaamalla. Ruoppaukset tapahtuvat syksyn ja talven aikana pääosin kuivatyönä. Ruoppauksissa otetaan huomioon alueella olevat viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueet.  Iso- ja Vähä-Allasjärven järvitoimikunta organisoi rantojen ruoppauksia ja kaivumassojen läjityksiä.

Hankkeen vesistövaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan. Vedenpinnan tilapäisen laskun aikana vedenlaatunäytteitä otetaan eri vaiheissa laskua vähintään kolme kertaa. Vesistövaikutuksia tarkkaillaan myös vedenpinnan noston jälkeen.

Lisätietoja:

Iso- ja Vähä-Allasjärven järvitoimikunta:

ELY-keskus: