Julkaistu: 26.5.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Iijoen tulvat huipussaan, Kuusamon seudulla tulvahuippu ensi viikolla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.

Lämmenneen sään vuoksi lumen sulaminen on nyt kiihtynyt huippuunsa Iijoen vesistöalueella. Suurin osa Iijoen lumista on sulanut. Tämä näkyy kasvavina virtaamina sekä nopeasti nousevina järvien pintoina. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulvariskialueilla varautumaan tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

Pudasjärven vedenkorkeus saavuttanee huippunsa tämän viikon aikana. Vedenpinta nousee nykyisestä tasosta tämänhetkisen ennusteen mukaan vielä 20 – 50 cm. Pahimman vaihtoehdon toteutuessa loma-asuntoja on kastumisvaarassa.

Jongunjärvellä vesi virtaa Länsirannantien ylitse Kiiminkijoen valuma-alueelle, jonka vuoksi tie on suljettu.  Jongunjärven oletetaan nousevan nykyisestä tasostaan vielä noin 20 cm, jonka jälkeen pinta lähtee hitaasti laskemaan.  Virtaus Länsirannantien ylitse kestänee noin 10 päivää.

Myös Livojoella tulvahuippu saavutetaan tällä viikolla, jonka jälkeen virtaamat lähtevät laskemaan. Aiemmista ennusteista poiketen Siuruanjoella toinen tulvahuippu jäi tulematta, virtaamat laskevat kohti tavanomaisia kesätasojaan.

Kuusamon seudulle tulvahuippu saapuu ensiviikon aikana. Tulvahuipusta tulee mahdollisesti mittaushistorian suurin.

Oijärvellä tulvahuippu on ohitettu ja järven pinta on kääntynyt laskuun.

Pohjois-Pohjanmaan lumet ovat Perämereen laskevien valuma-alueiden osalta suurimmaksi osaksi sulaneet.  Kuusamon seudulla lumen vesiarvo on vielä noin 40 – 80 mm.

Pohjois-Pohjanmaalla jokijäät ovat jo lähteneet eikä jääpatoja ennusteta enää syntyvän.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut yhteistyössä kuntien ja mm. pelastusviranomaisen kanssa poikkeuksellisiin kevättulviin.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen (valtakunnallinen vesistömalli hydrologiset ennusteet), p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi