Julkaistu: 17.12.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hyyde aiheuttaa ongelmia Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

Sateisen ja lämpimän syksyn myötä järvien vedenpinnat ovat monin paikoin keskimääräistä korkeammalla. Poikkeuksellinen syyssää näkyy myös tavanomaista suurempina virtauksina Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä. Lämpimän syksyn myötä jääkannen muodostuminen vesistöihin on viivästynyt. Suuret virtaamat ja jäättömät vesistöt lisäävät hyydetulvariskiä.

Hyyde haittaa mm. voimalaitosten toimintaa tukkimalla niiden välppiä. Kun välppä tukkeutuu, voimalaitoksella joudutaan aloittamaan ohijuoksutus tai virtaamaa joudutaan pienentämään. Mikäli virtaamaa pienennetään, vedenpinnat voimalaitoksen yläpuolella nousevat.

Hyyde on aiheuttanut ongelma tänä talvena ainakin Pyhä-, Siika- ja Oulujoella.

Pyhäjoella Pyhäjärven vedenpinta on noin 20 cm ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Järven pintaa pyritään laskemaan juoksuttamalla vettä Pyhäjokeen, mutta hyydeongelman vuoksi virtaamia ei voida pitää halutulla tasolla.

Siikajoella hyydeongelmaa on esiintynyt Uljuan tekojärven voimalaitoksella, jossa laitoksen välppä oli osittain tukkeutunut ja juoksutusta on pitänyt tehdä ohijuoksutusaukon kautta. Hyydettä on myös kertynyt runsaasti Pöyryn voimalaitoksen yläpuolelle, jossa se on nostanut vedenpinnan tasoa 40 cm tavanomaista korkeammalle.

Oulujoella Fortum on voimalaitosten hyydeongelmien vuoksi joutunut pienentämään juoksutusta. Tällä hetkellä on menossa jäädytysajo, jolla tavoitellaan jokeen pysyvää jääkantta, jonka jälkeen hyyteen muodostumista ei enää tapahtuisi. Oulujoen virtaaman pienentymisen myötä Oulujärven ja sen yläpuolisten järvien pinnat ovat lähteneet nousuun. Fortum on saanut Aluehallintovirastolta tilapäisen luvan ylittää säännöstelyssä mainittu yläraja NN +123,00 m 30 cm:llä, jotta Oulujokeen saataisiin jääkansi.

Vesistömallin ennusteen mukaan sää lämpenee ja jouluna virtaamat ovat monissa vesistöissä jälleen kasvussa. Tavanomaisempi talvivesistötilanne antaa vielä odottaa itseään.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 3511 927, riku.eskelinen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Tero Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 434, tero.vaisanen(at)ely-keskus.fi