Julkaistu: 2.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Helmikuun vesitilannekatsaus: Kovia pakkasia ja runsaasti lunta (Pohjalaismaakunnat)

Helmikuu oli alueellamme hyvin talvinen. Lähes koko kuukauden ajan lämpötila oli reilusti pakkasella ja lisäksi useampaankin otteeseen satoi runsaasti lunta. Lumen vesiarvot olivat helmikuun lopussa keskimääräistä suuremmat, mutta vielä toistaiseksi vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin olivat vähäiset.

Lunta reippaasti, tekojärvissä laskettiin pintoja

Helmikuussa lämpötila pysyi kuun loppua lukuun ottamatta reilusti pakkasella. Lunta satoi reilusti etenkin helmikuun puolivälin jälkeen.  Jokien virtaamat olivat melko pieniä ja lähellä ajankohdan keskimääräisiä.

Lunta oli pohjalaismaakunnissa helmikuun lopussa enemmän kuin keskimäärin tähän aikaan. Lumen vesiarvot olivat helmikuun loppupuolella keskimääräistä suurempia eli noin 80–120 mm. Yleensä lumimäärät ovat suurimmillaan maalis-huhtikuun vaihteessa.

Tekojärvien ja säännösteltyjen järvien pintoja laskettiin helmikuussa, jotta niihin saadaan tilaa lumien sulamisvesille ja mahdollisen kevättulvan hillitsemiseen. Lappajärven pinta on noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, ja se pysyy ennusteiden mukaan korkealla pitkälle kevääseen.

Happamuusongelmia ei havaittu

Happamuusongelmia ei jokivesissä helmikuussa havaittu.  Kyrönjoen pH pysytteli koko helmikuun n. 6 tuntumassa. Talven edetessä happitilanne uhkaa heikentyä matalissa järvissä. Toistaiseksi happitilanne on pysynyt kohtuullisena, mutta on kaikkein matalimmissa järvissä selvästi heikentynyt. Happikatojen ja mahdollisten kalakuolemien syntyyn vaikuttavat lopputalven ja kevään säät. Sulamisvedet parantavat tilannetta.

Pohjavedenpinnat lievässä laskussa

Pohjavedenpintojen lievää laskua on jatkunut maakunnissa koko helmikuun ajan, ja pinnat ovat tällä hetkellä ajankohdan keskiarvoissa ja paikoitellen 10–80 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Pohjaveden pinnan lasku jatkuu todennäköisesti, kunnes pohjavesivarastot taas täydentyvät keväällä lumien sulamisen vaikutuksesta.

Vesitilanne verkossa:

Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla

Reaaliaikainen vesitilanne

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Vesitalousasiantuntija Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021 (säännöstely ja virtaamat)
  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
  • Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919