Julkaistu: 24.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hellejakso toi sinileväkukinnat Pohjois-Savon järville

Sinileväkukinnat – eli oikeammin sinibakteerien massaesiintymät – alkoivat Pohjois-Savossa juhannusviikolla. Havaintoja tehtiin alkuviikosta eri puolilla maakuntaa ja hyvin erityyppisissä järvissä, mutta eniten Kallaveden eri osissa. Esiintymät olivat pääosin niukkoja rantaan ajautuneita lauttoja, mutta myös joitakin runsaita esiintymiä havaittiin.

Keskiviikkona maakunnan yli kulkenut ukkosrintama tuulineen ja sateineen todennäköisesti hajotti rannoille ajautuneet sinilevälautat. Ajankohtaan nähden lämmin pintavesi ja ennustettu helteisen sään jatkuminen kuitenkin pitävät sinileväkukinnan esiintymisen todennäköisyyden korkeana myös juhannuksen aikaan ja sen jälkeen. Tuulinen sää on lisäksi sekoittanut vesikerroksia ja ravinteita on voinut päätyä syvemmistä vesikerroksista pintaveteen levien käyttöön, mikä omalta osaltaan edelleen lisää sinibakteerien lisääntymisen todennäköisyyttä.

Levätilannetta kannattaa tarkkailla ja selvästi leväpitoisen veden käyttöä välttää

Sinilevät kuuluvat järviemme luonnolliseen eliöstöön eikä tilanne ole hälyttävä, jos rantaan on ajautunut vähän levää tai muutoin kirkkaassa vedessä on harvakseltaan tikkumaisia tai ryynimäisiä hiukkasia. Olosuhteiden ollessa suotuisat karuihinkin järviin voi muodostua hetkellisiä pintalauttoja, vaikka runsaimpia sinileväkukinnat ovat rehevissä järvissä. Sinilevätilanne voi vaihdella paljon eri puolilla järveä ja samoilla paikoilla lyhyenkin ajan sisällä, joten paikallista levätilannetta kannattaa seurata. Omia sinilevähavaintoja voi tallentaa suoraan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun helppokäyttöisen havaintolähetin avulla.

Sinilevät eli sinibakteerit tuottavat myrkyllisiä yhdisteitä, joille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä, eikä myöskään löylyvetenä. Vettä ei suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä eikä syötäviksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan. Sinilevämyrkyille altistuminen voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta. Jos epäilet sinilevämyrkytystä, ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (24h).

Pintavedet ajankohtaan nähden hyvin lämpimiä

Lämmin sää on lämmittänyt myös järvien pintaveden poikkeuksellisen lämpimäksi. Eilen keskiviikkona – ennen ukkosrintaman viilentävää vaikutusta – Kallaveden pintavesi oli peräti viisi astetta ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa lämpimämpää: lämpötilaksi mitattiin 20,8 astetta. Pielaveden Säviällä lämpötila oli 18,0 astetta, sekin parisen astetta keskimääräistä korkeampi. Pintavedet ovat lähes koko kevään ja alkukesän ajan olleet keskimääräistä lämpimämpiä.

Siitepölyä edelleen vesistöjen pinnalla

Siitepölyä on edelleen vesien pinnalla – paikoin runsaitakin lauttoja suojaisemmille lahtialueille kertyneenä – vaikka männynkin kukinta on jo hiipumaan päin keskisessä Suomessa. Heinien kukinta on myös käynnissä, mutta heinien siitepöly harvemmin muodostaa yhtä suuria lauttoja vesien pinnalle kuin puiden siitepölyt. Lämpimässä vedessä hajoava siitepöly voi aiheuttaa paikallisia hajuhaittoja.

Kuva: Sinilevää ja siitepölyä Kallaveden rantavedessä.