Julkaistu: 7.8.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Heinäkuussa Pohjois-Karjalassa satoi runsaasti ja vedenpinnat nousivat

Kuukauden keskilämpötila oli puolitoista astetta keskimääräistä matalampi. Runsaat sateet ovat nostaneet maakunnassa vesistöjen ja pohjavesien vedenkorkeuksia. Pintaveden lämpötilat olivat kuun lopussa lähes keskimääräisellä tasolla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuu oli Pohjois-Karjalassa hieman keskimääräistä viileämpi. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä heinäkuun keskilämpötila oli puolitoista astetta pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) matalampi.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa kaksinkertainen keskimääräiseen verrattuna. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 162 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 76 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 159 mm, kun normaalisti se on 78 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 154 mm, kun normaalisti se on 78 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 154 mm, kun normaalisti se on 78 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat heinäkuun lopussa yleisesti ottaen ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli edelleen heinäkuun lopussa noin 11 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Saimaan vedenkorkeusennuste riippuu pitkälti loppukesän ja syksyn sateista, mutta tällä hetkellä Saimaan vedenpinnan ennustetaan nousevan lokakuun loppuun mennessä noin 25 cm ja ylittävän samalla normaalin vedenkorkeuden, mikäli lisäjuoksutuksia ei aloiteta. Tällöin vedenkorkeus ei vielä aiheuta mainittavia tulvavahinkoja.

Pielisen vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 41 cm keskimääräistä ylempänä. Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan nousevan kuun puoliväliin mennessä nykyisestä tasostaan noin 10–20 cm. Vedenkorkeushuipun ennustetaan olevan vain hieman korkeampi kuin aiemmin keväällä.

Kajoonjärven vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 38 cm ja Ruunaan 48 cm ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Viinijärven vedenkorkeus oli 13 cm, Juojärven 10 cm, Kermajärven 13 cm ja Varisveden 23 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Vastaavasti Pyhäjärven vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 8 cm keskimääräistä alempana.

Jokien virtaamat olivat ajankohdan keskiarvoa suurempia. Pielisjoen, Jänisjoen ja Varisveden keskivirtaamat olivat heinäkuussa hieman keskimääräistä suurempia. Koitajoen keskivirtaama oli melkein puolitoista kertainen, kun taas Puntarikosken keskivirtaama oli lähes kaksinkertainen ajanjakson keskiarvoon nähden. Saramojoen keskivirtaama Roukkajankoskella oli yli kaksinkertainen keskimääräiseen pitkän ajanjaksoon verrattuna.

Heinäkuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Nurmeksen Juutilankankaalla 29 cm, Kontiolahden Jaamankankaalla 30 cm, Kontiolahden Jakokoskella 49 cm ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa 68 cm keskimääräistä ylempänä.

Pintaveden lämpötila oli 31.7.2023 aamulla Pielisjoella Joensuussa 18,5 °C ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 17,9 °C. Pielisjoen pintavesi oli ajankohdan keskiarvon mukainen, kun Pielisen pintavesi oli 0,4 °C keskimääräistä viileämpää.

Lisätietoja

Vesitilannekatsaus, Pohjois-Karjala, heinäkuu 2023 (pdf, sttinfo.fi)

Milla Sallinen
vesitalousasiantuntija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295 026 162
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Rauvanlahti heinäkuussa 2023. © Emma Jaatinen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.