Julkaistu: 23.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hauen paikka – Lappalanjärven Nisoksella tehtiin elinympäristökunnostuksia

Nisoksen lahdelle tehtiin allikoita, varoen uhanalaista hentonäkinruohoa. Kunnostustyöllä monipuolistetaan elinympäristöä ja parannetaan vedenlaatua. Osakaskunta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittivat työt.

Osakaskunta aloitteellinen

Nisos on lahti Kouvolan Lappalanjärvessä. Lahden rajaa omaksi lähes suljetuksi vesialueekseen kapea särkkä. Särkkä estää Nisoksen veden vaihtuvuutta Rantalansalmen kautta Lappalanjärveen. Tämän vuoksi lahden rannat ovat runsaan kasvillisuuden peittämiä.

Nisoksen kunnostushanke sai alkunsa Saarento-Jokelan osakaskunnasta, joka teki läheisellä alueella pienempimuotoisia kunnostuksia. Syksyllä 2021 järjestetty yleisötilaisuus sai osakaskunnan innostumaan alueen kunnostuksista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tuki kunnostushanketta Helmi-elinympäristöohjelmakunnostuksiin varatuilla rahoilla.

Eliölajikunnostuksia

Tavoitteena kunnostuksille oli eliölajistoltaan köyhän, umpeen kasvaneen Nisoksen rantaruovikon elinympäristökunnostus.  Tämä onnistui tekemällä kasvillisuuteen allikoita eli vapaan veden ’aukkoja’. Tällaiset allikot parantavat erityisesti ruovikon alle jääneen uhanalaisen hentonäkinruohon elinoloja ja lisäksi hauen ja vesilintujen poikastuotantoa. Hauki taas petokalana ’kunnostaa’ lahden pohjukkaa syömällä rehevöitymisestä hyötyviä ja sitä ylläpitäviä särkikaloja.

Koska Nisos kuuluu Natura-ohjelmaan, voitiin alueelle tehdä Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella Natura-vaikutusarviointi. Kunnostussuunnitelma tehtiin yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoiden kanssa.

Hentonäkinruoho tarvitsee erityistä suojelua

Hentonäkinruoho on maailmanlaajuisesti arvioiden Suomen harvinaisimpia kasveja. Sitä kasvaa vain Suomessa ja joillakin kasvupaikoilla Venäjällä ja Latviassa. Suomessa laji on kansallisesti erittäin uhanalaisia ja luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltavia ja rauhoitettuja. Ne ovat myös EU:n tärkeinä pitämiä lajeja.

Hentonäkinruohon entisiä tai nykyisiä esiintymiä tunnetaan 26 järvestä. Tunnetuista esiintymistä viidesosa on arvioitu hävinneiksi ja neljän esiintymän nykytila on epävarma. Nykyesiintymiä hentonäkinruoholla on 16 järvessä ja yhdessä jokisuistossa. Yksi näistä esiintymistä on Nisoksella.

Kuukausi kunnostuksia

Kunnostuksiin liittyen osakaskunta haki kaupungilta myös maisematyöluvan. Kunnostuksia tehtiin marras-joulukuussa 2022 noin kuukauden ajan. Kokonaiskustannukset olivat noin 48 000 euroa. Kunnostuksia eli allikkoa ja matalan veden mosaiikkimaista aluetta tehtiin noin 3 hehtaarin alueelle. Kustannukset jaettiin osakaskunnan ja ELY-keskuksen kanssa puoliksi. Lisäksi osakaskunta rakensi alueen reunalle lintutornin.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Ville Räihä
P. 0295 029 226
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Luonnonsuojeluasiantuntija
Tuula Tanska
P. 0295 029 291
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Nisoksen ruovikoihin tehtiin aukkoja. © Kaakkois-Suomen ELY-keskus