Julkaistu: 16.1.2023

Harvinainen talvitulva Etelä- ja Länsi-Suomessa

Vedenpinnat ovat nousseet harvinaisiin talvitulvalukemiin Etelä- ja Lounais-Suomen joissa sekä Vaasan eteläpuoleisella rannikolla. Tulvahuippu saavutetaan useimmilla alueilla lähipäivinä. Vesi nousee ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle, paikoin jopa suurimman vuotuisen tulvan tasolle. Vakavia tulvavahinkoja ei silti ole näköpiirissä.

Lieviä tulvavahinkoja on rekisteröity eri puolilla. Tulvavesi on noussut paikoin alavimmille pelloille. Myös paikallisteitä on katkennut. Monet pienemmätkin joet ja purot ovat tulvineet.

Tammikuun virtaamaennätyksiä on syntynyt monin paikoin. Siuntionjoen pinta on noussut 18 cm korkeammalle kuin kertaakaan koko 1976 alkaneella havaintojaksolla. Esimerkiksi Loimijoen Maurialankoskessa ei ole tammikuussa virrannut näin paljon vettä koko 1931 alkaneella havaintojaksolla. Näitä tulvia voidaan pitää poikkeuksellisina talvitulvina.

Etelän suuremmat järvet, kuten Lohjanjärvi ja Hiidenvesi jatkavat nousuaan vielä viikonlopulle. Lohjanjärvi on nousemassa säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Tuusulanjärven pinnan annetaan nousta säännöstelyrajan yläpuolelle, jotta vältetään alapuolisen Tuusulanjoen tulvavahingot.

Virtaamat Etelä-Suomen joissa pysyvät suurina lopputalven. Tämä saattaa aiheuttaa hyydeongelmia pakkasjaksoilla. Tällainen hyyderiski on ainakin Kokemäenjoen ja Karjaanjoen vesistöissä.

Lieviä tulvavahinkoja esim. Sipoossa, Espoossa ja Siuntiossa

Vesi on katkonut teitä mm. Sipoossa ja Espoossa. Tuusulan Haarajoella pelastuslaitos on avannut patoluukkuja veden noustua talon pihalle. Loimijoen Maurialankoskella, Karjaanjoen Nummenjoella ja Perniönjoella vesi on noussut pelloille, ja Lapuanjoen Liinamaassa se on ylittänyt tulvarajan.

Lisätietoja

Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 439,

Tutkija Vesa Kolhinen, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 292,

Linkkejä

Uudellamaalla tavanomaista suurempi talvitulva (Uudenmaan ELY-keskuksen tiedote 16.1.2023)

Toimintaohjeita tulviin (Tulvakeskuksen sivun lopussa)

Seuraa tulvatilannetta vesitilanne-sivulla

Kuvateksti:

Kirkkojoen tulvavesi on katkaissut tien Gårdskullassa Siuntiossa 16.1.2023. Kuva: Heidi Krüger