Julkaistu: 12.9.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Harjunpäänjoen kunnostus valmistunut Ulvilassa elokuun lopulla – vaelluskaloilla käytössä nyt valtaosa joesta

Harjunpäänjoen koskialueisiin kohdistunut kunnostushanke valmistui noin kahden kuukauden tehokkaan urakoinnin tuloksena elokuun lopussa jatkona kesäkuun alussa valmistuneeseen Leineperin padon kalatieurakkaan.

Pääosin Ulvilan kaupungin alueelle sijoittuva ja Porin kaupungin alueella Kokemäenjokeen laskeva Harjunpäänjoki, jonka kokonaispituus on 34 km ja putouskorkeus yhteensä 44 m, on kalataloudellinen helmi, jossa veden laatukin on kunnossa. Se on selvästi merkittävin Kokemäenjoen pääuomaan laskevista sivujoista isojen vesivoimalaitosten alapuolella. Harjunpäänjoki on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaluokkaan, joten se tarjoaa merialueelta tuleville vaelluskaloille ja muille vesieliöille laadukkaan lisääntymis- ja kasvuympäristön. Se on ollut jo ennen tänä vuonna valmistuneita kunnostustöitä arvokas lohikalojen lisääntymis- ja kasvuympäristö nousuesteiden alapuolella aiemmin tehtyjen koskikunnostusten ansiosta ja juuri valmistunut kunnostushanke on entisestään parantanut hienon vesistöalueen kalataloudellista tilaa ja vesiluonnon monimuotoisuutta.

Kunnostushankkeen sisältö

Harjunpäänjoen viime ja tämän vuoden aikana toteutetun kunnostushankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksena valmistui alkukesällä 2022 viime vuoden syksyllä alkaneen urakoinnin tuloksena Leineperin säännöstelypadon kalatie. Kesä-elokuussa 2022 toteutetun kunnostushankkeen toisen vaiheen toimenpiteet kohdistuivat alhaalta lukien Tehtaankosken alaosaan, Solakoskeen, Vanhamyllynkoskeen ja Leineperin Ruukinkoskeen. Kesän kunnostushankkeessa poistui rakennetun ohitusuoman ansiosta joen toinen merkittävä vaelluseste Solakoskella, josta ainoastaan vahvimmat kalat ovat päässeet aiemmin nousemaan tietyissä vesitilanteissa patokynnyksen yli. Muuten kunnostustoimenpiteet sisälsivät koskialueiden monimuotoistamista kalojen kannalta edullisemmaksi kuten poikastuotanto- ja kutualueiden rakentamista. Lisäksi toteutettiin liettyneiden jokialueiden ruoppaamista sekä eroosioverhousten rakentamista tarpeellisiin kohteisiin kiintoainekuormituksen vähentämiseksi.

WWF:llä merkittävä panos kunnostushankkeen onnistuneessa toteutuksessa

Kesä-elokuussa toteutuneen kunnostushankkeen tilaajana oli Varsinais-Suomen ELY-keskus, urakoitsijana Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy ja rakennuttamiskonsulttina Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Tärkeä palanen kunnostushankkeen toteutuksessa oli myös WWF Suomen sisävesityöllä. Käytännön koskikunnostustyötä ohjattiin suojeluasiantuntija Manu Vihtosen toimesta. Työnohjaus oli osana WWF:n hallinnoimaa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Vauhtia vaellukseen -hanketta. Hankkeessa on konkreettisesti edistetty uhanalaisten vaelluskalojen vapaata liikkumista ja lisääntymistä. Kunnostustyön yleissuunnitelman laati muutama vuosi sitten Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Ky ja kesällä 2022 toteutetun kunnostustyön kokonaiskustannukset (ml. suunnittelu, rakennuttaminen ja seuranta) olivat vajaa 300 000 € (alv 0).

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vesitaloussuunnittelija Juha Aaltonen
puh. 0295 022 850
juha.aaltonen@ely-keskus.fi

WWF: Manu Vihtonen
puh. 040 505 0620
manu.vihtonen@wwf.fi

Kuva: Kunnostettua Solakoskea. © Manu Vihtonen