Julkaistu: 20.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Happitilanne on huono osassa pohjalaisjärviä

Koska pohjalaisjärvien happitilanteen havaittiin maaliskuussa heikentyneen pitkään jatkuneen talven aikana, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti happitilannetta uudelleen pääsiäisviikolla. Happitilanne oli heikoin pienissä, matalissa ja rehevissä järvissä ja osassa tekojärviä. Tavallisimmin hapenpuute aiheuttaa fosforin liukenemista pohjasedimentistä veteen, mutta pahimmillaan esiintyy hapettomuuden aiheuttamia kalakuolemia. Happiongelmien riskiä lisää se, että tekojärvien ja säännösteltyjen luonnonjärvien pintaa on laskettu, jotta saadaan tilaa lumen sulamisvesille tulvahaittojen pienentämiseksi. Vedenpinnan lasku kuitenkin vähentää järvien happivarantoja.

Pääsiäisviikon vesinäytteiden perusteella tekojärvien happitilanne oli heikoin Närpiönjoen valuma-alueella sijaitsevassa Kivi- ja Levalammessa.  Koska happipitoisuus oli niin alhainen, että kaloja voi kuolla, tekojärven juoksutusta pienennettiin heti happitulosten saamisen jälkeen. Happipitoisuus oli hyvin pieni myös Perhonjoen vesistöalueella Ullavanjärvellä. Kalakuolemista on kuluneen kevään aikana ilmoitettu ELY-keskukselle toistaiseksi vain Kokkolan Ruotsalosta Vähäjärveltä.

Venetjoen ja Patanan tekojärvissä syvänteen pohja oli lähes hapeton, mutta pinnassa tilanne oli parempi. Hapen puute vaivasi myös Perhonjoen keskiosan järviryhmää, mutta alapuolisessa Perhonjoessa happipitoisuus oli suuri. Kyrönjoen vesistöalueella Kyrkösjärven ja Kalajärven tekojärvien happitilanne oli hyvä, vaikka vedenpinnat olivat kevään alimmassa tasossa ja tavanomaista kevättä alempana. Hapekkaat sulamisvedet olivat ilmeisesti sekoittaneet näiden tekojärvien vedet pohjaa myöten. Lapuanjoen vesistöalueella Hirvijärven tekojärvessä happitilanne oli hyvä vain pinnassa, kun syvänteen pohjalla happea oli hyvin vähän. Alajärven ja Jääskänjärven happitilanne pinnassa oli kohentunut maaliskuun näytteenoton jälkeen, mutta Alajärven syvänteen pohjalla oli edelleen hapetonta.

Etelä-Pohjanmaan alueella tekojärvien ja säännösteltyjen järvien happitilanne helpottuu tällä viikolla, kun lämpimän sään seurauksena sulamisvesiä ohjataan alueen järviin.  Myös Keski-Pohjanmaan osalta tekojärvien ja säännösteltyjen järvien tilanne helpottuu todennäköisesti tällä ja ensi viikolla, jolloin järvien vesimäärät alkavat kasvaa.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Vesitalousasiantuntija Mika Tolonen,
puh. 0295 027 949

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Pakkala,
puh. 0295 027 893 (tavoitettavissa 21.4. ja alkaen ma 25.4.)

Ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala,
puh. 0295 027 861