Julkaistu: 23.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hämeen leväseurantapaikoilla kesäkuussa muutama sinilevähavainto

Valtakunnallinen leväseuranta aloitettiin viikolla 22 ja se jatkuu syyskuun loppuun. Hämeessä on tänä vuonna yhteensä 16 seurantapaikkaa. Ne ovat samat kuin viime vuonna. Viikoittaiset levähavainnot tehdään ja tallennetaan Järviwiki -verkkopalveluun tiistaisin tai keskiviikkoisin.

Alkukesällä muutamia sinilevähavaintoja

Juhannukseen mennessä sinilevää havaittiin kahdesti Lahdessa Kymijärven Kariston uimarannalla. Viikolla 24 levää oli näkyvillä vain vähän, mutta viikolla 25 runsaasti. Loppijärvellä nähtiin viikolla 25 vähäinen esiintymä. Tilanne voi muuttua nopeasti tuuliolosuhteiden mukaan.

Mistä levät tulevat?

Sinileviä on kesäisin järvivesissä aina, vaikka yleensä niitä nähdään veden pinnalla vasta keski- ja loppukesällä. Tuulen tyyntyessä vanhentunut sinilevä nousee kohti pintaa. Tuuli ja virtaukset voivat kerätä pintaan noussutta sinilevää laajoilta alueilta yhteen ja kuljettaa rantaan. Tällä tavoin karunkin järven rantaan voi kerääntyä paljain silmin havaittava leväesiintymä. Siinä olevat sinilevät ovat kuitenkin alun perin kasvaneet järven vesimassassa hajallaan. Tässä vaiheessa niitä ei huomata, vaan vasta sitten, kun levää kohoaa pintaan ja tuuli kokoaa sitä yhteen paikkaan. Tuulisella säällä sinilevä sekoittuu vesimassaan, eikä nouse pintaan. Tällöin sitä on vaikeampi havaita.

Tilanne voi muuttua nopeasti

Tilanne voi vaihdella suuresti samankin järven eri osissa ja muuttua nopeasti sääolosuhteiden, etenkin tuulen vaikutuksesta. Tuulille alttiilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle tai sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle vesimassaan. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, voi tuulen alapuoliselle rannalle kertyä paljon levää, vaikka vastarannalla sitä ei olisi lainkaan näkyvillä. Näin levien esiintymisessä saattaa olla suuria ajallisia ja paikallisia eroja. Sen vuoksi tiedotteen sisältämä informaatio voi olla jo vanhentunutta, kun tiedote julkaistaan.

Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella

Vähäisen sinileväesiintymän tunnistaa vedessä olevista pienistä vihertävistä hiutaleista ja kapeista leväjuovista. Runsaamman esiintymän tunnistaa rannalla olevasta vihreästä raidasta, tai leväkasautumista. Erittäin runsaassa esiintymässä rantaan voi keräytyä suurempi sinilevälautta.

Kaikki sinilevät eivät ole myrkyllisiä ja mahdollinen myrkyllisyys voidaan varmentaa vain laboratoriotesteillä. Sinileväesiintymiin tuleekin suhtautua varauksella. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulisi myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet poissa rantavedestä.