Julkaistu: 12.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hämeen ELY-keskus tukee vesistöhankkeita yli miljoonalla eurolla

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt yli 1,2 miljoona euroa avustusta vesien- ja merenhoidon toteutusta ja tulvariskien hallintaa palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustuksia myönnettiin ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Avustuksilla edistetään myös Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista sekä pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista.

Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 11 hankkeelle yhteensä noin 654 000 euroa ja Päijät-Hämeessä viidelle hankkeelle yhteensä noin 582 000 euroa. Hankkeilla vaikutetaan yli 20 järven ja joen tilan paranemiseen ja viiden hyvässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymiseen. Lisäksi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat päivitetään kuuden kunnan alueella sekä Riihimäen keskusta-alueella parannetaan tulvariskien hallintaa.

Kanta-Hämeessä avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Vesineuvos I, Vanajavesisäätiö sr
 • Sätkin – Hämeen järvien vesikasvillisuuden ominaispiirteet ja muutokset 30 vuoden aikana, Vanajavesisäätiö sr
 • Loppijärven tehostettu hoitokalastus (Loppi), Loppijärven Ystävät ry
 • Teuronjärven vesikasvillisuuden niitto 2023 (Hämeenlinna), Teuronjärven suojeluyhdistys ry
 • Joutjärven tilaa koskevien vesinäytteiden otto ja sähkökäyttöisen kaislaleikkurin hankinta (Janakkala), Joutjärven suojeluyhdistys ry
 • Leipijärven kunnostussuunnittelu (Janakkala), Leipijärven suojeluyhdistys ry
 • Äimäjärven niitto 2023 (Hämeenlinna), Äimäjärven suojeluyhdistys ry
 • Suolijärven Pohjoistenlahden niitto (Hämeenlinna), Pohjoisten-Lakkolan osakaskunta
 • Paalijärven ja Vähäjärven kunnostussuunnitelma (Riihimäki), Paalijärven ja Vähäjärven suojeluyhdistys ry
 • Hausjärven kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Hausjärvi), Hausjärven kunta
 • Vantaanjoen putkirumpujen muuttaminen putkisilloiksi (Riihimäki), Riihimäen kaupunki

Päijät-Hämeessä avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Vaikuttavuutta vesienhoidon toimenpiteisiin, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr
 • Hahmajärven padon kunnostussuunnittelu (Hollola), Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr
 • Luontopohjaiset ratkaisut asuinalueen hulevesien hallinnan ratkaisuna – Case Sorvanen (Hollola), Hollolan kunta
 • Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen (Lahti), Lahden kaupunki
 • Heinolan, Hartolan, Sysmän ja Iitin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen (Heinola), Heinolan kaupunki

Lisätietoja

Hydrobiologi Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 183, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tiedotus:
Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

Kuva: Kaislikkoa Suolijärvellä. Kuva: Heini-Marja Hulkko