Julkaistu: 4.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hämeen ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita yli miljoonalla eurolla

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustuksia myönnettiin ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Avustuksilla edistetään myös Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista sekä pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista.

Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 16 hankkeelle yhteensä noin 640 000 euroa ja Päijät-Hämeessä 9 hankkeelle yhteensä noin 406 000 euroa. Hankkeilla vaikutetaan yli 25 järven ja joen tilan paranemiseen ja viiden hyvässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymiseen. Lisäksi laaditaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma viidelle pohjavesialueelle ja parannetaan Riihimäen keskusta-alueen tulvariskien hallintaan.

Kanta-Hämeessä avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Selvitys Pääjärven ja Evon pikkujärvien vesien tilan kehityksestä 30 vuoden aikana (Hämeenlinna), Vanajavesisäätiö sr/Vanajavesikeskus
 • TAUOTON – veden laadun jatkuva seuranta vesienhoidon kehittämiseksi Vanajaveden alueella, Vanajavesisäätiö sr/Vanajavesikeskus
 • Hauhonselän Kirkonkylänlahden niitto ja rantojen kunnostustoimenpiteet (Hämeenlinna), Hauhon Wanha raitti ry
 • Loppijärven tehostettu hoitokalastus (Loppi), Loppijärven Ystävät ry
 • Tammelan Pyhäjärven ja Kuivajärven vesikasvillisuuden niitot (Tammela), Tammelan kunta
 • Pitkäjärven-Lautaportaanjärven niittohanke 2022-2024 (Tammela), Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry
 • Pitkäjärven vedenpinnan suurten vaihteluiden tasaamisen esiselvitys (Tammela), Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry
 • Hyvälammin kemikaalikäsittelyn toteutus (Janakkala), Kesijärven suojeluyhdistys ry
 • Joutjärven valuma-aluekunnostus ja akkukäyttöisen niittokoneen hankinta (Janakkala), Joutjärven suojeluyhdistys ry
 • Virtaa vesienhoitoon- Kankaistenjärven kunnostushanke ja järven tilan seuranta 2022-2023 (Hämeenlinna), Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry
 • Myllyojan Vuorentaan laskeutusaltaiden kunnostus 2022 (Hattula), Lehijärven suojeluyhdistys ry
 • Sonnanojan allas (Hattula), Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry
 • Vesinäytteet II (Hämeenlinna), Pro Hauhonselkä ry
 • Teuronjärven vesikasvillisuuden niitto 2022 (Hämeenlinna), Teuronjärven suojeluyhdistys ry
 • Marbackan padon kunnostus (Hämeenlinna), Torhon-Lairon-Paloniitun ym järvien järjestely-yhtiö
 • Vantaanjoen putkirumpujen muuttaminen putkisilloiksi (Riihimäki), Riihimäen kaupunki

Päijät-Hämeessä avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Kymijärven alusvesipuhdistamon kehittämisen jatkohanke ’Kapula II’ (Lahti), Lahden kaupunki
 • Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022-2023, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr
 • Saapalahden ruovikon niitto (Iitti), Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta
 • Säynätjärven kunnostushanke (Sysmä), Säynätjärven kunnostusryhmä
 • Koukkujoen suualueen kunnostus (Heinola), Lusin kalastuskunta
 • Äinään Karsillanjärven kunnostus (Asikkala), Iso-Äiniön yhteisten vesialueiden osakaskunta
 • Rauvalanpohjan ruoppaus ja vesienhoitotyöt, (Asikkala), Rauvalanpohjan Vesistönhoitoyhdistys ry
 • Kärkölän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen (Kärkölä), Kärkölän kunta

Lisätietoja:

Hydrobiologi Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus,
puh. 0295 025 183, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi