Julkaistu: 10.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hämeen ELY-keskus myönsi avustuksia vesienhoitoon ja tulvariskien hallintaan

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt lähes 603 000 euroa avustusta vesien- ja merenhoidon toteutusta sekä tulvariskien hallintaa palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustuksia myönnettiin ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Avustuksilla edistetään myös Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista.

Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 21 hankkeelle yhteensä noin 580 000 euroa ja Päijät-Hämeessä viidelle hankkeelle yhteensä noin 23 000 euroa. Hankkeilla vaikutetaan lähes 29 järven ja joen tilaa paranemiseen, kuuden hy­vässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymiseen ja Riihimäen keskusta-alueen tulvariskien hallintaan.

Kanta-Hämeessä avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Hauhonselän Kirkonkylänlahden niitto ja rantojen kunnostustoimenpiteet (Hämeenlinna), Hauhon Wanha raitti ry
 • Loppijärven tehostettu hoitokalastus (Loppi), Loppijärven Ystävät ry
 • Tammelan Pyhäjärven ja Kuivajärven vesikasvillisuuden niitot (Tammela), Tammelan kunta
 • Pitkäjärven-Lautaportaanjärven niitot (Tammela), Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry
 • Katumajärven perushoito 2021–2023 (Hämeenlinna), Katumajärven suojeluyhdistys ry
 • Teuronjärven vesikasvillisuuden niitto 2021 (Hämeenlinna), Teuronjärven suojeluyhdistys ry
 • Joutjärven valuma-alueen kunnostus ja järven seurantamittaukset (Janakkala), Joutjärven suojeluyhdistys ry
 • Vesikasvien niitto, Vanajavesi (Hattula), Saaren-Tenhiälän jakokunta
 • Vesikasvien niitto Hausjärven Puujaan kylän Valkjärvellä (Hausjärvi), Valkjärven-Kivenpuulammen vesiensuojeluyhdistys ry
 • Sorsimotta siistimpää (Janakkala), Mallinkaistenjärven Suojeluyhdistys ry
 • Soittilan altaat jatkohanke (Hämeenlinna), Pro Hauhonselkä ry
 • Ollinjoen valuma-aluesuunnittelu (Loppi), Tevännön Osakaskunta
 • Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu (Tammela), Heinijärven suojeluyhdistys ry
 • Raidonjärven kosteikkopaikkojen suunnittelu (Hämeenlinna), Raidonjärven suojeluyhdistys ry
 • Koskenalustansaaren edustan ruoppaus, Kuohijärvi (Hämeenlinna), Lieson osakaskunta
 • Nerosjärven veden laadun parantaminen vähentämällä Suomenjoesta valuvia ravinne- ja kiintoainepäästöjä (Hämeenlinna), Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry
 • Liesjärven alueen kirkkaat vedet (Tammela), Liesjärven Suojelu ry
 • Pääjärven valuma-aluekunnostus 2021–2022 (Tammela), Pääjärven Suojelu ry
 • Valajärven alueiden imuruoppauksen jatkoprojekti vuosille 2021–2022 (Hämeenlinna ja Janakkala), Valajärven Suojeluyhdistys ry
 • Vantaanjoen putkirumpujen muuttaminen putkisilloiksi (Riihimäki), Riihimäen kaupunki
 • Suojärven pato ja Viralan myllypato, ennallistamishanke (Janakkala), Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Päijät-Hämeessä avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Saapalahden ruovikon niitto (Iitti), Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta
 • Kotajärven vesikasvien niitto 2021 (Heinola), Kotajärvi 2 kalastuskunta
 • Kaislalauttojen poisto, Mallusjärvi (Orimattila), Järvikunnan yhteisen vesialueen osakaskunta
 • Eepo 2 -hanke (Asikkala), Eetunpohjan vesienhoitoyhdistys ry
 • Säynätjärven kunnostushanke (Sysmä), Säynätjärven kunnostusryhmä