Julkaistu: 13.8.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesiasiantuntijaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen?

 

ELY-keskus kehittää ja tukee alueellista hyvinvointia

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin. Tähän osaavaan joukkoon haetaan parhaillaan uusia asiantuntijoita.

Avoimia toimia vakituisessa virkasuhteessa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on avoinna kaksi kiinnostavaa vesisektorin työtehtävää. Tehtävät ovat vakinaisia vesiasiantuntijan virkoja. Varsinais-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt – kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.

Monipuolisia kiinnostavia tehtäviä

Tehtävien tavoitteena on edistää vesitaloussektorin muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumista ja vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutusta esimerkiksi toteuttamalla monitavoitteisia luonnonmukaisia vesistörakentamishankkeita. Tehtävät on sijoitettu ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle vesiyksikköön.

Vesitalousasiantuntijoiden tehtäviin kuuluu monipuolisia tehtäviä vesistöjen tulva- ja kuivuusriskien hallinnan, monitavoitteisten vesitaloushankkeiden (esim. tulvasuojeluhankkeet, vesistökunnostukset, ennallistamiset ja luonnonmukaistamiset) edistämisen, vesistöjen säännöstelyjen sekä vesitaloustehtäviin liittyvien kehittämishankkeiden parissa. Tehtäviin kuuluu myös vesivarojen käyttöön liittyvän kiertotalouden ja vesivastuullisen toiminnan ml liiketoiminta kehittäminen ja edistäminen muuttuvassa ilmastossa.

Työtä yhdessä verkostojen ja sidosryhmien kanssa

Asiantuntijat ja huolehtivat tehtäviensä hoitamiseen tarvittavasta tarkoituksenmukaisesta verkostoitumisesta ja viestinnästä sekä sidosryhmätyöskentelystä. Tehtäviä voidaan järjestellä ottaen huomioon hakijoiden osaaminen ja ansioituneisuus vesitaloustehtävissä.

Toinen tehtävistä on sijoitettu ensisijaisesti Turkuun ja toinen ensisijaisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Porin toimipisteeseen.​ Hae viimeistään 21.8.2020.

Hakuilmoitus (valtiolle.fi)

Lisätietoja:

Mirja Koskinen
Yksikön päällikkö
0295 022 886
050 433 9909
mirja.koskinen@ely-keskus.fi

Hakuilmoitus (valtiolle.fi)