Julkaistu: 2.11.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Haapaveden Haapajärven säännöstelyn kehittämiselle haetaan lupaa

Haapajärven vedenkorkeutta säännöstellään Haapakosken säännöstelypadolla. Säännöstelyn tarkoituksena on Haapajärven ylävirran puolella olevan tulva-alueen vapauttaminen haitallisista vedenkorkeuksista.

Haapajärvelle on valmistunut Vesilain 18 3 a § mukainen padotus- ja juoksutusselvitys. Selvityksen taustalla on Pyhäjoen kevään 2013 jääpatotulvat ja Pyhäjoen tulvariskienhallintasuunnitelma, jossa Haapajärven säännöstelyn kehittäminen on yksi hallintasuunnitelman mukaisista toimenpiteistä.

Suunnittelun aikana tehtiin sidosryhmäyhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden kanssa pidettävissä keskustelutilaisuuksissa.

ELY-keskus tulee hakemaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta muutosta nykyiseen säännöstelylupaan. Lupakäsittelyssä asianosaisilla on mahdollisuus antaa lupamuutoshakemuksesta muistutuksia ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Lisätietoja:

Vesitaloussuunnittelija Veli Pekka Latvala, Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus, velipekka.latvala@ely-keskus.fi p. 0295 038 365

Asiantuntija Sami Soininen, Sitowise Oy, sami.soininen@sitowise.com p. 044 431 4712

Tutkija Kalle Sippel, vesistömallilaskennat,  Suomen ympäristökeskus, kalle.sippel@ymparisto.fi p. 0295 251 646