Julkaistu: 21.10.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Evijärven juoksutuksessa muutoksia Kattilakosken vesivoimalaitoksen turbiinikokeiden vuoksi

Oy Herrfors Ab:n Kattilakosken vesivoimalaitoksella Ähtävänjoessa Evijärvellä suoritetaan vesivoimalaitoksen turbiinilla kokeita torstaina 27.10.2022. Tämän vuoksi Evijärven juoksutuksessa on erityisjärjestelyjä tästä loppuviikosta alkaen. Turbiinikokeissa optimoidaan turbiinin johto- ja juoksupyörän kombinointia parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja hyötysuhteen varmistamiseksi. Työ liittyy keväällä 2022 valmistuneeseen Kattilakosken vesivoimalaitoksen kunnostukseen, jossa turbiinin juoksupyörä, turbiiniakseli ja hydrauliikka uusittiin sekä generaattori ja johtopyörä huollettiin. Myös laitoksen automaatio uusittiin tuossa yhteydessä.

Turbiinitesteihin tarvitaan minimissään 20 m3/s juoksutus. Jotta riittävä virtaama saavutetaan ilman että Evijärven vedenkorkeus laskee liikaa, on päädytty järjestelyyn, jossa Evijärven juoksutusta ensin pienennetään noin 3 m3/s vuorokausivauhtia. Juoksutus on minimissään 7 m3/s lauantaina, jolloin juoksutusta lähdetään taas suurentamaan noin 3 m3/s vuorokaudessa siten, että torstaina 27.10.2022 Kaarenhaaran lähtövirtaama olisi noin 24 m3/s. Kaarenhaaran juoksutusta aletaan taas pienentää koepäivän iltana arviolta klo 18 jälkeen noin 3–4 m3/s kerrallaan vuorokautta kohti.

Juoksutusten säätäminen vaikuttaa Evijärven vedenpintaan siten, että vesipinta viikonlopun aikana nousee, mutta laskee viikon kuluessa tämänhetkisen ennusteen mukaan noin tasolle 61,68 m (N60-taso). Tämän jälkeen Evijärven vedenkorkeus palautuu takaisin ajankohdan normaalitasolle eli 61,75 m tuntumaan. Evijärven vesipinta tulee pysymään koko ajan luparajojen sisällä.

Juoksutusten muutokset näkyvät myös Evijärven alapuolisella jokiosuudella Ähtävänjoessa ensin virtaaman pienentymisenä ja sitten suurentumisena, jonka jälkeen virtaama palautetaan ajankohdan normaaliin juoksutukseen. Lappajärven juoksutus tulee pysymään koko ajan samana 14 m3/s.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • Kristiina Kastman vko 42, puh. 040 713 9245
  • Katja Haukilehto ma 24.10.2022 eteenpäin, puh. 0295 027 794

Oy Herrfors Ab:

  • Benjam Wärn, puh. 044 781 5341