Julkaistu: 11.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan tänä talvena vain vedenkierrättimen avulla

Evijärven happitilanteen parantamiseksi on vuodesta 2005 lähtien tehty talvella Evijärven ns. pulssittamista eli vedenpinnan nopeahkoa laskua ja nostoa. Alueen asukkaiden ja kalastuskuntien toiveesta pulssitusta pyritään tänä talvena välttämään.  Evijärven tulevan kevättalven happiongelmia pyritään vähentämään vedenkierrättimen avulla, joka asennetaan nyt tavallista aikaisemmin.

Pulssituksella eli vedenpinnan laskulla ja nostolla on pyritty parantamaan erityisesti Evijärven lahtialueiden veden vaihtuvuutta. Pulssitus on toteutettu yleensä tammikuun puolivälin paikkeilla ja uusittu mahdollisuuksien mukaan maaliskuun alussa. Pulssituksen seurauksena on vettä usein noussut jään päälle ja jääolot ovat heikentyneet. Tämä on puolestaan aiheuttanut haittoja virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Tästä talvesta pyritään Evijärvellä selviämään ilman pulssitusta ja happitilannetta parantamaan ilmastamalla vettä Inanlahdella vedenkierrättimen avulla. ELY-keskus pyrkii asentamaan kierrättimen Rusiskaansalmen sillan kohdalle viikolla 3. Ilmastus heikentää jäätä Inansaaren siltojen ja Hyöpakanselän salmen alueella. Alue merkitään varoitusmerkeillä ennen vedenkierrättimen asentamista.

Evijärven ja sen lahtialueiden happitilannetta seurataan tänä talvena tehostetusti. Jos happitilanne on jo alkutalvesta poikkeuksellisen heikko, niin pulssituksen tarvetta harkitaan uudestaan.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija
Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794

Vesistöyksikön päällikkö
Liisa Maria Rautio
puh. 0295 027 919