Julkaistu: 19.3.2021

EU-komission Missio Meritähti kannustaa vesiensuojeluun

EU-komissio on käynnistänyt Missio Meritähden tukeakseen merten, rannikoiden ja sisävesien puhdistamista ja ennallistamista.

Meritähti-mission tarkoituksena on tutkia ja ennallistaa Euroopan merten ja makeiden vesien ekosysteemit vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään vähentämällä niihin kohdistuvia päästöjä, palauttamalla niiden rikas biologinen monimuotoisuus ja kehittämällä kestävää ja ilmastoystävällistä sinistä taloutta.

Tutkimuspääosaston johdolla työ liittyy paitsi tutkimuksen rahoitukseen, myös muiden EU:n rahoitusmuotojen käyttämiseen vesiensuojeluun.  Tavoitteena on nostaa esiin uusia ideoita ja tuottaa tuloksellisia ratkaisuja vesien tilan parantamiseksi.

Missioiden onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Tähän mennessä Euroopan komissiota ovat auttaneet missioiden määrittelyssä missiolautakunnat, joissa on mukana asiantuntijoita innovointialojen, tutkimuksen, politiikan muotoilun ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioista.

Meritähti-mission lautakunnassa on Suomesta mukana erityisasiantuntija Lea Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta Sykestä. Lisäksi laajemmassa asiantuntijaryhmässä on mukana vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff VTT:sta.

Komissio on kannustanut jäsenmaita nimeämään erityisiä missiolähettiläitä, jotta tieto missioista, niiden tavoitteista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista leviäisi tehokkaasti.  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jo kymmenettä vuotta järjestämää ekopaastoa vietetään tänä vuonna 17.2.-3.4. ja sen teemana on Vaali vettä. Kampanjassa ovat mukana Suomen ympäristökeskus Syke, Martat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Baltic Sea Action Group. Tästä lähti ajatus, että Ekopaasto-kampanja toimisi myös erinomaisena Meritähti-mission lähettiläänä, koska molemmat tähtäävät samaan tavoitteeseen.

Kampanjan taustalla on Syken kokoamat 15 vinkkiä vesien ystäville. Tänä vuonna Ekopaasto-kampanjassa nousevat erityisesti kasvispainotteinen ruoka, roskaantumisen estäminen, lääkkeiden turvallinen hävittäminen, kierrätys ja veden säästäminen.

Kuva: Lea Kauppi © Kai Widell, Syke