Julkaistu: 5.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Etelä-Savon vesistöjen vedenkorkeudet ovat edelleen tavallista alempana – mahdollinen sähköpula voi aiheuttaa muutoksia vesistöjen säännöstelyyn

Etelä-Savon vesistöjen vedenkorkeudet ovat edelleen tavallista alempana. Osa säännöstellyistä järvistä jää tavallista alemmalle tasolle talven ajaksi. Pohjavesien pinnankorkeudet ovat myös edelleen alhaalla.

Mäntyharjun reitillä useimpien järvien vedenkorkeudet ovat jonkin verran keskimääräistä alhaisempia ja jokien virtaamat ovat vuodenaikaan nähden pieniä. Puulan lasku-uomassa Kissakoskessa virtaa runsaat 10 m3/s, kun keskimäärin virtaama on joulukuun lopulla ollut yli 30 m3/s. Lumen määrä on vesistöalueella noin 20 mm suurempi kuin tähän aikaan talvea keskimäärin. Lähiviikkoina ei ole odotettavissa suuria muutoksia yleiseen vesitilanteeseen.

Myös Vuoksen vesistöalueella useimpien järvien vedenkorkeudet ovat alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, ja monin paikoin laskusuunnassa. Lumen määrä vesistöalueella on vuodenajalle tyypillinen, mutta alueellista vaihtelua on jokin verran. Saimaan vedenpinta on noin 25 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy todennäköisesti tammikuun loppuun asti lähellä tämänhetkistä tasoa. Mikäli sää pysyy enimmäkseen talvisena, vedenkorkeus taittuu helmikuun aikana hitaaseen laskuun.

Vesistöjen säännöstely saattaa muuttua sähköpulan aikana

Sähkön saannin turvaamiseksi voidaan vesivoimalaitoksilla joutua turvautumaan totutusta käytännöstä poikkeaviin juoksutuksiin tänä talvena. Sähköpulan sattuessa voi vesivoimalaitoksilla olla lisätehontarve, joka voi kestää tunneista vuorokausiin. Lisätehon saaminen edellyttää voimalaitoksen läpi virtaavan vesimäärän lisäämistä.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Puulaa säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen omistaja Suur-Savon Sähkö Oy ovat selvitelleet, miten sähkön tuotantoa voitaisiin poikkeustilanteessa lisätä luvanmukaisesti siten, että juoksutusmuutosten haitat minimoidaan. Virtaamamuutokset voivat heikentää jääkantta etenkin virtapaikoissa ja nostaa vettä jääkannen päälle, mikä vesistön käyttäjien on syytä huomioida.

Pohjavesien pinnankorkeudet myös alhaalla

Etelä-Savossa suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat pääosin 10–45 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Tilanne heijastelee edelleen viime kesän ja syksyn kuivuutta.

Saimaan vedenkorkeuksista ja -laadusta kerätään kokemuksia kyselyllä

Minkälaisia kokemuksia sinulla on vedenkorkeudesta ja vedenlaadusta Saimaalla? Oletko huomannut muutoksia näissä asioissa viime vuosina? Onko tietoa Saimaasta helposti saatavilla?

Saimaan alueen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus tekevät yhdessä kyselytutkimusta osana Saimaan ja Vuoksen tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanketta.

Kysely Saimaan vedenkorkeuksista, vedenlaadusta ja käytöstä

Kuva: Vuojakoski Kangasniemellä © Etelä-Savon ELY-keskus