Julkaistu: 25.2.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Etelä-Savon järvillä on paljon kohvajäätä

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat Etelä-Savon järvillä 19.-23.2.2021 tehdyissä mittauksissa 31–38 cm:n välillä. Myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Jäänpaksuudet ovat edelleen monella mittauspaikalla ajankohtaan nähden noin 3–10 cm keskimääräisiä arvoja pienempiä.

Helmikuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on kasvanut huomattavasti. Kohvajään osuus on keskimäärin jo noin 55–70 % jään kokonaispaksuudesta. Kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida jäillä liikuttaessa.

Alueellisilla havaintopaikoilla jäälle satanut lumi on lähes pysäyttänyt kantavan teräsjään paksuuntumisen. Edelliseen mittausajankohtaan 4.2.2021 verrattuna teräsjään osuus on pakkasista huolimatta kasvanut vain 1–2 cm. Helmikuun alkupuolella lumen alle muodostunut vesikerros on jäätynyt lähes kokonaisuudessaan kohvajääksi. Ainoastaan Pertunmaan Peruvedellä havaittiin ohut vesikerros teräs- ja kohvajääkerrosten välissä. Havaintopaikoilla on lunta jään päällä noin 30 cm, joten liikkuminen jäällä voi tällä hetkellä olla hankalaa.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia 19.-23.2.2021 kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jäätilannekatsaus 24.2.2021

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192