Julkaistu: 23.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet keskimääräistä ylempänä, mutta laskusuunnassa

Pienten ja keskikokoisten järvien vedenkorkeudet ovat Etelä-Savossa laskusuunnassa. Kevättulva oli tänä vuonna monin paikoin keskimääräistä suurempi, minkä vuoksi vedenkorkeus on edelleen usealla järvellä ajankohtaan nähden keskimääräistä ylempänä. Myös kesäkuun runsaat sademäärät ovat hidastaneet vedenpintojen laskua. Suurien järvien, eli Saimaan ja Puulan, nousu on vähitellen pysähtymässä, ja vedenpinta kääntyy heinäkuussa laskuun. Pintavedet ovat olleet ajankohtaan nähden viileitä viime päiviin saakka, mutta nyt lämpenemään päin.

Mäntyharjun reitillä runsaasti vettä

Kymijoen vesistöalueeseen kuuluvan Mäntyharjun reitin latvoilla Iso-Naakkiman vedenkorkeus on 15 cm keskimääräistä ylempänä. Sen alapuolella sijaitsevalla Kyyvedellä lukema on 25 cm keskimääräistä korkeampi. Kyyveden ja Puulan välillä sijaitsevan Läsäkosken virtaama on 26 m3/s, joka on ajankohtaan nähden noin 7 m3/s keskimääräistä enemmän.

Kissakosken voimalaitoksen keskimääräistä tasoa suuremmista juoksutuksista (noin 40 m3/s) huolimatta Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä (NN+94,74 m). Juoksutusten myötä Puulan alapuolisen Vahvajärven vedenkorkeus on nyt 43 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä.

Reittiä alaspäin tultaessa Lahnavesi on myös 15 cm ja siihen laskeva Pyhävesi-Kallavesi 4 cm ajankohtaan nähden keskimääräistä ylempänä. Reitin alaosalla Vuohijärvessä vedenpinta on 11 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä.

Sysmän reitin latvajärvi Suontee on 13 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta ylempänä.

Saimaalla vedenkorkeus vasta kääntymässä laskuun

Vuoksen vesistöalueella Saimaa on 24 cm keskimääräistä pinnantasoa ylempänä Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla (NN+76,17 m). Vedenpinta on kääntymässä hiljalleen laskuun pysyen kuitenkin todennäköisesti koko kesän tavanomaista ylempänä. Savonlinnan Suurijärven vedenpinnan korkeus 4 cm ylempänä kuin keskimäärin

Pohjavedenkorkeudetkin ovat ylhäällä

Myös pohjavesimuodostumien pinnankorkeus on monin paikoin ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeammalla, mutta kesäajalle tyypillisesti laskusuunnassa.

Järvien pintaveden lämpötilat vielä viileitä

Järvien pintaveden lämpötilat ovat maakunnan havaintoasemilla tällä hetkellä ajankohtaan nähden vielä hieman keskimääräistä kylmempiä, vaikkakin viime päivien lämpimän sään johdosta alkaneet ripeästi lämmetä.

Kyyveden pintaveden lämpötila oli 23.6. Haukivuorella 17,1 astetta ja vastaavasti Haukivedellä Savonlinnan Oravissa 15,7 astetta. Kyyvedellä lukema on 0,3 ja Haukivedellä 0,5 astetta alhaisempi kuin keskimäärin järvien havaintohistoriassa tähän aikaan.

Kuva: Järvimaisema ©Petri Järvinen, Etelä-Savon ELY-keskus