Julkaistu: 16.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Etelä-Savon järvet jäätyivät tänä vuonna aikaisin

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvestä riippuen 13–19 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja.

Alueellisilla havaintopaikoilla jäät ovat olleet vuoden aikaan nähden yhtä paksuja viimeksi yli 10 vuotta sitten, eli talvella 2010. Joulukuun alun kovien pakkasten ansiosta havaintopaikoille on muodostunut keskimäärin noin 15 cm:n paksuinen teräsjää. Viimeaikainen lauha jakso ja vesisade ovat paikoin nostaneet 1-5 cm:n paksuisen vesikerroksen jään päälle. Nopeiden lämpötilojen muutosten takia vesistöihin on muodostunut myös railoja, joten jäillä liikkujien on syytä olla tarkkaavaisia. Huolimatta jään pinnalla olevasta lumikerroksesta lauhan sään ja vesikerroksen yhdistelmä tekee jäästä erittäin liukkaan kävelijän alla.

Kaikilla havaintopaikoilla jää on kokonaisuudessaan tällä hetkellä teräsjäätä. Mittauspaikoilla havaittiin keskimäärin noin 10 cm paksu lumikerros. Eri järvien jäänpaksuuksien erot ovat keskimäärin pienempiä kuin aikaisempina vuosina, eli järvien jäätyminen tapahtui hyvin samaan aikaan. Kyyveden ja Oravin jäänpaksuudet on havaittu viikkoa aiemmin (9.-10.12.2021), mutta lämpimän jakson takia jäänpaksuus ei liene merkittävästi kasvanut.

Etelä-Savon järvet jäätyivät tänä vuonna aikaisin

Kuva: Jäänpaksuuden mittausta Etelä-Savon järvellä, Etelä-Savon ELY-keskus