Julkaistu: 30.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ensimmäisiä sinilevähavaintoja Lapissa

Valtakunnallinen leväseuranta on ollut käynnissä kesäkuun alusta lähtien, mutta viileän alkukesän johdosta Lapin havaintopaikoilla tehtiin ensimmäiset sinilevähavainnot juhannuksena. Alkukesälle tyypilliseen tapaan rantavedestä on tehty havaintoja myös männyn siitepölystä. Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu Perämeren rannikolla Simon Puntarniemessä sekä Ala-Suolijärven Hämeenselällä.

Lapissa leväseurannassa on 11 havaintopaikkaa, joista yhdeksän järvissä ja kaksi Perämeren rannikkoalueella. Havaintopaikat painottuvat Etelä-Lapin alueelle. Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain-keskiviikon aikana. Havainnot tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki palveluun. Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoitsijat ottavat näytteen lajimääritystä varten. Sinileväseuranta kertoo havaintopaikan sinilevätilanteen havaintohetkellä, ei koko järven tai rannikkoalueen levätilannetta.

Valtakunnallinen leväseuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, kuntien ympäristöviranomaisten, Suomen Rotareiden sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Lapissa kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä yli puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.

Ranta-asukkaat ja vesilläliikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi veden lämpötilasta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta. Runsaasta levähavainnosta voi ottaa näytteen ja toimittaa sen Lapin ELY-keskukseen lajimääritystä varten. Näytteen lähettämisestä tulee sopia etukäteen leväseurannasta vastaavien henkilöiden kanssa.

Kuva: Annukka Puro-Tahvanainen

Lisätietoja:

Hydrobiologi Annukka Puro-Tahvanainen, p. 0295 037 495 (vk 26, 37)

Ylitarkastaja Pekka Räinä, p. 0295 037 517 (vk 27-28)

Biologi Jukka Ylikörkkö, p. 0295 037 005 (vk 29-30, 33-36, 38-39)

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kuvateksti: Sinilevää Inarijärven rannalla.