Julkaistu: 16.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ensimmäinen geologinen rakenneselvitys Keski-Suomen alueella

Laukaan Valkolan ja Lintumäen pohjavesialueilla on käynnistymässä geologinen rakenneselvitys, jossa maaperäkairausten, maatutkaluotausten ja painovoimamittausten avulla selvitetään kallioperän syvyyttä, maalajikerrosten paksuutta ja pohjaveden esiintymistä. Tutkimusten aikana asennetaan pohjaveden havaintoputket yhteensä 19 tutkimuspisteeseen. Havaintoputket asennetaan kallioon asti.

Tutkimustuloksista laaditaan mallinnusohjelmaa ja paikkatietoa hyödyntäen kuvaajat mm. kalliopinnan tasosta, pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuudesta ja pohjavesikerroksen paksuudesta ja korkeustasosta.

Käynnistyvä rakenneselvitys on merkittävä askel pohjavesitiedon monipuolisessa käytössä Keski-Suomen alueella.Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi alueen maankäytön suunnittelussa, vedenhankinnassa ja pohjaveden suojelussa.

Rakenneselvityksestä vastaa Geologian tutkimuskeskus yhdessä Laukaan kunnan, Laukaan Vesihuolto Oy:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Maastotyöt valmistuvat kesällä 2022 ja Geologian tutkimuskeskuksen laatima raportti vuoden 2023 alkupuolella. Laukaan kunta ja Laukaan Vesihuolto Oy toimivat yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä työn ohjausryhmässä.

Aiheesta lisää GTK:n tiedotteessa

Lisätietoja:

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen(at)gtk.fi
Päivi Ikävalko, Keski-Suomen ELY-keskus, paivi.ikavalko(at)ely-keskus.fi
Janne Laiho, Laukaan Vesihuolto Oy, janne.laiho(at)laukaa.fi