Julkaistu: 7.12.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ensijäät ovat muodostuneet Pohjois-Karjalassa

Vedenkorkeudet ovat pääosin vielä matalalla. Pienille vesistöille on muodostunut kantavia jäitä, mutta ihmisiä kehotetaan varovaisuuteen jäillä liikkuessa.

Marraskuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa lähes tavanomainen. Kuukauden aikana satoi 54–61 mm, kun tavallisesti sataa 57 mm. Kuun lopussa saatiin myös vähän lunta, joten marraskuun päättyessä lunta oli maakunnassamme 5–6 cm. Normaalisti marraskuun lopussa lunta on 11–14 cm.

Pielisen vedenpinta nousi marraskuun aikana 25 cm ja kuukauden viimeisenä päivänä vedenkorkeus oli 8 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeuden nousu on tasaantumassa.

Orivesi–Pyhäselän vedenpinta laski Arvinsalmen asteikolla mitattuna 7 cm marraskuun aikana. Marras–joulukuun vaihteessa Orivesi–Pyhäselän vedenkorkeus oli 26 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Koitere, Surinkivi mittauspisteellä vedenpinta laski marraskuun aikana 12 cm.

Juukan Kajoonjärvellä sekä Varisvesi, Karvio ylä -mittapisteellä vedenkorkeus oli 6–11 cm pitkäaikaisen tarkastelun keskiarvoa ylempänä. Muiden alueiden vedenpinnankorkeudet olivat 5–26 cm keskiarvoa alempana. Muiden maakuntamme järvien vedenkorkeudet olivat marraskuun lopussa 3–27 cm ajankohdan keskiarvoja ylempänä.

Pielisjoen marraskuun keskivirtaama oli 82 % normaalista. Höytiäisen Puntarikosken virtaama marraskuussa oli vain 32% pitkäaikaistarkastelun keskivirtaamasta. Koitajoessa virtasi vettä marraskuussa vain neljänneksen normaalista. Pienempien jokien virtaamat olivat noin 42-70% normaalista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli marraskuun lopussa Nurmeksen Juutilankankaan pohjavesiasemalla noin 95 cm normaalista alempana ja Ilomantsin Kuuksenvaaran pohjavesiasemalla 19 cm tavanomaista alempana.

Marraskuun lopussa Nurmeksen Juutilankankaan havaintopisteellä oli routaa 3 cm, kun tavallisesti sitä on noin 4 cm.

Maakuntamme vesistöissä jäätä jo esiintyy, ja pienemmät järvet sekä lammet ovat juuri umpeen jäätyneitä. Tällä hetkellä havaintopaikkojen jäät Pyhäselällä ovat pääsääntöisesti liian heikkoja turvalliseen jäänpaksuuden mittaukseen. On syytä muistaa, että vasta 5 cm:n vahvuinen teräsjää kantaa yhden henkilön turvallisesti. Samankin vesistön eri osissa jäätilanne voi nyt vaihdella suuresti.

Jäällä liikuttaessa on noudatettava suurta varovaisuutta ja varustauduttava jäänaskalein.

Kysely Saimaan vedenkorkeudesta ja -laadusta

Minkälaisia kokemuksia sinulla on vedenkorkeudesta ja vedenlaadusta Saimaalla? Oletko huomannut muutoksia näissä asioissa viime vuosina? Onko tietoa Saimaasta helposti saatavilla?

Saimaan alueen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus tekevät yhdessä kyselytutkimusta osana Saimaan ja Vuoksen tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanketta. Kysely koskee koko Saimaan aluetta mukaan lukien mm. Orivesi, Pyhäselkä ja Heposelkä.

Lisätietoja

Milla Sallinen
vesitalousasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295 026 162
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Onkilampi Lehmossa oli saanut jääpeitteen 27.11.2022. Kuva: Saska Hovi / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.