Julkaistu: 19.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

ELY-keskus rahoittaa vesihuollon turvaamista poikkeusoloissa – Kouvolan haja-asutusalueen vesiosuuskuntien yhteishanke käynnistyy

Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen epidemia- ja muissa erityistilanteissa vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Kaakkois-Suomessa käynnistyi ensimmäinen yhteishanke, jota vetää Kouvolan vesiosuuskunnat ry.

Hankkeen tavoitteena on turvata haja-asutusalueen vesihuoltopalvelu myös poikkeusoloissa. Valtaosa Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n 32 jäsenosuuskunnista on jo hankkeessa mukana.

– Hankkeella tavoitellaan maantieteellisesti erittäin suuren, keskustaajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen yksittäisten ja juridisesti itsenäisten vesitoimijoiden yhteistoimintaa kaikissa äkillisissä poikkeustilanteissa. Koordinoidulla ja jatkuvasti päivittyvällä yhteistoiminnalla turvataan puhtaan veden saanti kaikissa tilanteissa, korostaa Kouvolan vesiosuuskuntien puheenjohtaja ja projektipäällikkö Pertti Halsola.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: verkostokokonaisuuden käyttövalmiuden ylläpitäminen äkillisiä poikkeustilanteita ajatellen ja vedensaannin turvaaminen äkillisissä poikkeustilanteissa.

Hankkeen tulokset ovat kaikkien vesilaitosten, vesihuollosta vastaavien osuuskuntien, kuntien (etenkin Kouvola ja Iitti), pelastuslaitoksen ja muiden vesihuollosta vastuussa olevien tahojen käytettävissä. – Tulokset sekä syntyvät toimintamallit ovat vapaasti monistettavissa valtakunnalliseenkin käyttöön, toteaa Halsola.

Kouvolan vesiosuuskunnat ry toimii tiiviissä yhteistyössä alan valtakunnallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Etelä-Savon ELY-keskus arvioi hakumenettelyssä saapuneet hakemukset yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Arvioinnin perusteella Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt avustuspäätökset.

Tarkemmin hanketta esiteltiin vesiosuuskunnille virtuaalisessa tiedotustilaisuudessa 10.12.2020. Tiedotustilaisuus on nähtävillä vuoden loppuun saakka youtubessa. https://youtu.be/Mz5AxN0IqOM