Julkaistu: 25.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Elokuun sateet näkyvät Pirkanmaan järvien korkeuksissa

Elokuussa on satanut keskimääräistä enemmän, mikä näkyy Pirkanmaan vedenkorkeuksissa. Kuuman ja kuivan jakson takia vielä heinäkuussa säännöstelemättömien järvien vedenpinnat laskivat nopeaa vauhtia, mutta nyt järvien vedenpintojen lasku on pysähtynyt ja pienemmissä järvissä lähtenyt nousuun. Suuret järvet reagoivat hitaammin sääolosuhteiden muutoksiin.

Suurista luonnontilaisista järvistä Längelmäveden reittiin kuuluvien järvien, kuten Mallasveden, Längelmäveden, Iso-Roineen ja Kukkian, vedenkorkeudet ovat noin 1-5 senttimetriä pitkän ajan keskiarvoja korkeammalla. Vielä toukokuun lopulla vedenkorkeudet olivat selvästi keskimääräistä korkeammalla.

– Tänä vuonna luminen talvi sekä sateinen kevät ja alkukesä pitivät huolen korkeammista kesäajan korkeuksista, eikä järvissä ole kuivasta ja helteisestä heinäkuusta huolimatta koettu viime vuosien kuivuutta, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Syksyn vesitilanne vielä epäselvä

Pohjois-Pirkanmaalla alkukesän sademäärät jäivät pienemmiksi kuin maakunnan länsiosissa, minkä vuoksi lähtökohtaisesti vedenkorkeudet eivät nousseet länsialueen järvien tavoin. Esimerkiksi Visuvedellä vedenkorkeus on tällä hetkellä noin 20 senttimetriä pitkän ajan keskiarvoa alempana. Pohjois-Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet ovat kuitenkin olleet elokuun sateiden myötä nousussa. Keurusselän ja Toisveden vedenkorkeudet ovat jo keskimääräisissä arvoissa ja ovat edelleen nousussa. Visuvedellä vedenkorkeuden muutokset riippuvat seuraavien viikkojen sääolosuhteista, koska suuri järvialue reagoi hitaammin sääolosuhteiden muutoksiin.

– Tässä vaiheessa ei voida sanoa, mikä on syksyn vesitilanne. Keskimäärin syksyt ovat sateisia, mutta voidaan myös kokea kuivuutta seuraavat kuukaudet. Kesähaihdunnan poistuessa vedenkorkeudet voivat sateiden myötä nousta järvissä melko nopeasti. Myös kasvillisuuden vedentarve vähenee vähitellen kasvukauden lähestyessä loppuaan. Tämä näkyy osaltaan vesistöihin asti päätyvän valuman kasvuna. Ennen kuin vedenpinnat lähtevät mahdollisten syyssateiden myötä kunnolla nousuun, kannattaa tarkistaa oman rannan tilanne ja nostaa esimerkiksi vene korkeammalle, toteaa vesitalousasiantuntija Sami Moilanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Juoksutuksia on lisätty

Elokuun sateet ovat näkyneet myös säännöstellyissä järvissä, joista on lisätty juoksutuksia selvästi heinäkuuhun verrattuna. Vanajavedellä juoksutuksien lisääminen on näkynyt Kuokkalankoskessa Lempäälässä, jossa vedenkorkeus on noussut 45 senttimetriä kahden viikon aikana. Myös kesäkuussa Kuokkalankosken virtaamat olivat suuria. Viime vuosina ei ole totuttu näin suuriin virtaamiin useampien kuivien kesien vuoksi. Kesällä Vanajaveden vedenkorkeudet pyrittiin pitämään säännöstelysuositusten mukaisina – eli mahdollisimman korkealla. Sateiden myötä Vanajaveden juoksutusta on lisätty, jotta vedenkorkeudet pysyvät lupaehtojen mukaisina. Juoksutusta on kuitenkin pystytty pitämään vielä selvästi pienempänä kuin lupaehtojen mukainen juoksutusmaksimi. Maksimijuoksutuksella vedenkorkeus olisi yli 30 senttimetriä nykyistä korkeampi Kuokkalankosken alueella.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan säännösteltyjen (s) ja luonnontilaisten (lt) järvien havaittuja vedenkorkeuksia 23.8.2021. Säännösteltyjen järvien yhteydessä esitetään säännöstelyä hoitava toimija. Vedenkorkeuden yhteydessä on esitetty suluissa vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970–2020 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. Arvot on esitetty N2000-korkeusjärjestelmässä.

Järvi, paikka

Vedenkorkeus metriä merenpinnasta (N2000) 23.8.2021

Näsijärvi, Tampere (s, Tampereen sähkölaitos Oy)

95,83 (+0,07)

Pyhäjärvi, Näppilä (s, UPM Energy Oy)

77,56 (+0,06)

Vanajavesi, Toijala (s, Pirkanmaan ELY-keskus)

79,89 (+0,11)

Kyrösjärvi (s, Kyröskosken Voima Oy)

83,61 (+0,05)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,81 (+0,01)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

84,44 (+0,08)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,65 (-0,07)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

116,30 (-0,11)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

96,09 (-0,20)

Toisvesi (lt)

98,24 (+0,03)

Lue lisää:

Yhteyshenkilöt:

johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
vesitalousasiantuntija Sami Moilanen, p. 0295 036 358
vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen, p. 0295 036 103, vko 35 alkaen

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)
www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pääkuva: Vielä heinäkuussa Vanajaveden säännöstelypadosta virtasi selvästi nykyistä vähemmän vettä. Kuva: Diar Isid, 13.7.2021.