Valuma-aluesuunnittelun tasot, v.1

Valuma-aluesuunnittelun tasot

Valuma-alueen vesienhallinnan keinoja.
Valuma-aluesuunnitelmia voidaan laatia eri kokoisille valuma-alueille. Suunnittelun tavoitteet muuttuvat ja tarkentuvat, kun siirrytään laajoilta alueilta suppeammille osa- ja pienvaluma-alueille sekä edelleen toteutustasolle.
Lähde: Valuma-aluesuunnittelun tiekartta vuoteen 2030.