Säännöstelypato

Valtiolla on lukuisia säännöstelypatoja, joilla pyritään hallitsemaan tulvia. ©Tomi Mäki