Julkaistu: 27.10.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Avustushakuja auki ELY-keskuksissa

ELY-keskuksissa on avautunut 18.10.2022 useita vesiensuojeluun, vesistöjen kunnostukseen, vesienhallintaan ja kalatalouteen liittyviä avustushakuja. Hakuajat päättyvät pääsääntöisesti 30.11. Avustukset ovat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

ELY-keskukset suosittelevat käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Lue lisää avustuksista:

Tutustu myös muihin ELY-keskusten myöntämiin ympäristöavustuksiin ely-keskus.fi -sivustolla!