Julkaistu: 17.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Asiantuntijaverkosto tukee yritysten vesivastuullisuuden kehittämistä

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä. Joukko suomalaisia organisaatioita koulutus- ja tutkimuslaitoksista konsultteihin ja säätiöihin sitoutuu toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi osana globaalia Water Action Agendaa, joka julkaistaan YK:n vesikonferenssissa 22.-24.3.2023 New Yorkissa.

Vesivastuullisuuden asiantuntijaverkosto tarjoaa asiantuntijapalveluita, koulutusta, tietoa ja työkaluja yritysten vesivastuullisuuden kehittämiseksi. Verkoston jäsenet täydentävät toisiaan, osa työskennellen suoraan yritysten kanssa, osa keskittyen julkisen sektorin ohjauskeinojen kehittämiseen ja osa monitoimijayhteistyön fasilitoimiseen ja tutkimukseen.

Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus Syke. Syke vastaa siitä, että asiantuntijaverkoston näkemykset huomioidaan ministeriöiden vesivastuullisuuden kansallisen edistämisen toimintasuunnitelmien laatimisessa, ja tukee verkoston jäseniä niiden palveluiden kehittämisessä parhaisiin kansainvälisiin käytänteisiin ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuen.

Verkoston osaamista tehdään tulevina vuosina aktiivisesti näkyvämmäksi. Tavoitteena on ohjata yritykset pienistä yksityisistä toimijoista kansainvälisiin konserneihin niille keskeisen vesivastuutiedon- sekä palveluiden ääreen, tukien yritysten vesivastuullisuuden kehittämistä osana niiden kokonaisvastuullisuutta.

Verkoston jäsenet maaliskuussa 2023 ovat Suomen ympäristökeskus Syke, Luonnonvarakeskus Luke, Teknologian tutkimuskeskus VTT; Finnish Water Forum, Pyhäjärvi-instituutti, Suomen vesistösäätiö; Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI; AFRY ja Gaia Consulting.

Verkoston jäsenet tekevät aktiivisesti yhteistyötä tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Verkosto kokoontuu puolivuosittain ja se on avoin uusille jäsenille sekä kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle.

Lue lisää:

Lisätietoa Erikoistutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus Syke, suvi.sojamo@syke.fi

Kuvapohja: Vectonauta, Freepik