Mistä tiedän onko katon lumikuorma liian suuri?

Omakoti-, rivi- ja pientalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta, vaan näissä suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Omakoti-, rivi- ja pientalojen katoille ei saa mennä putoamaan, mutta omistajien tulee varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle.

Riskialttiimpia lumikuormille ovat suuret hallit, joissa piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa 100 kg/m2:n tuntumaan. Suurten hallien omistajien tulee tarkkailla aktiivisesti lumikuormaa ja rakennuksen kantavien rakenteiden kuntoa, sekä huolehtia lumen poistosta katoilta tarpeen mukaan. Jo puolen metrin lumikerros tulee poistaa, ja lumenpudotukseen on syytä palkata ammattilainen.

Kerrostalojen katoilta hallitsemattomasti putoava lumi ja jää aiheuttavat vaaraa ohikulkijoille. Kiinteistön turvallisuudesta vastaa omistaja, jonka tulee tilata ajoissa ammattilaiset pudottamaan lumi ja jää hallitusti ja turvallisesti niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille tai irtaimelle omaisuudelle.