Julkaistu: 9.12.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin

Viime päivien pakkaset ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet paikoin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös muissa pohjalaisjoissa, esimerkiksi Lestijoella, Lapuanjoella ja Lapväärtin-Isojoella.

Ähtävänjoella Evijärven juoksutusta pienennettiin keskiviikkona kolmella kuutiolla sekunnissa hyydetilanteen helpottamiseksi. Juoksutus Evijärvestä on nyt noin 15 m3/s. Myös Evijärven yläpuolella sijaitsevan Lappajärven juoksutusta pienennetään perjantaista alkaen. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen on mahdollista pienentää hyydetulvariskin kasvaessa enemmänkin.

Ähtävänjoelle on viime viikolla asennettu hyydeköysiä kuuteen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista koskipaikkojen yläpuolella. Hyytävien koskien tilannetta seurataan myös riistakameroiden ja maastokierrosten avulla. Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta viidellä kuutiometrillä sekunnissa. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.

Lisätietoja verkossa:

Talvinen hyydetulva (vesi.fi)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Kuvateksti: Hyydettä Ähtävänjoella. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.