Julkaistu: 30.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös muissa pohjalaisjoissa, esimerkiksi Lestijoella, Lapuanjoella ja Lapväärtin-Isojoella.

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevasta Lappajärven juoksutusta on toistaiseksi pienennetty kahdella kuutiolla sekunnissa ja juoksutus on nyt 16 m3/s. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen on mahdollista pienentää hyydetulvariskin kasvaessa enemmänkin. Lappajärven juoksutus on nyt kuitenkin selvästi pienempi kuin viime vuonna reilumpien pakkasten alkaessa, koska Lappajärven vedenpinta on alempana kuin viime vuonna alkutalven pakkasilla.

Ähtävänjoelle on viime viikolla asennettu hyydeköysiä kuuteen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista koskipaikkojen yläpuolella. Hyytävien koskien tilannetta seurataan myös riistakameroiden ja maastokierrosten avulla. Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta viidellä kuutiolla sekunnissa. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.

Yhteyshenkilöt

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Kuva: Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä.