Julkaistu: 27.11.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin

Viime päivien kovat pakkaset ja Ähtävänjoen suuri virtaama ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuoliset vedenpinnat ovat nousseet paikoin ja veden mukana virtaa runsaasti hyydesohjoa.

Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, joen jääkansi ei pääse muodostumaan etenkään joen koskipaikkoihin. Tällöin virtaava vesi saattaa kovilla pakkasilla jäähtyä alle nolla-asteiseksi ja alkaa muodostua jääsohjoa eli hyydettä etenkin joen koskipaikkoihin.  Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen yläpuolisista järvistä vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää joen jääkannen muodostumista. Paikallisesti jääkannen muodostumista voidaan helpottaa myös hyydeköysien avulla.

Ähtävänjoen hyydetilanteen helpottamiseksi ja jääpeitteen muodostumiseksi pienennettiin Evijärven ja Lappajärven juoksutuksia maanantaina iltapäivällä viidellä kuutiolla sekunnissa. Poikkeuksellisen korkealla olevasta Lappajärvestä on koko syksyn ajan juoksutettu maksimijuoksutusta 30 m3/s.  Juoksutus Lappajärvestä ja Evijärvestä on nyt noin 25 m3/s. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen on mahdollista pienentää hyydetulvariskin kasvaessa enemmänkin.

Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Maanantaina joen alaosalla Kolpissa hyydesohjoa oli kerääntynyt runsaasti Kittelintien sillan alapuolelle, mutta vesi pääsi virtaamaan sen ali. Juoksutuksen pienentämisen toivotaan edistävän jääkannen muodostumista myös Kolpin alueella. ELY-keskus seuraa hyytävien koskien tilannetta riistakameroiden ja maastokierrosten avulla. Lähes joka talvi hyydepatoja on jouduttu purkamaan Ähtävänjoella paikoin kaivinkoneen avulla, jos vedenpinnan nousu on uhannut asuinrakennuksia.

Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta viidellä kuutiometrillä sekunnissa. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.

Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös muissa pohjalaisjoissa, esimerkiksi Lestijoella ja Lapuanjoella.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794

Säännöstely- ja patoturvallisuusryhmän päällikkö Pekka Hyytiäinen
puh. 0295 027 014

 

Kuva: Ähtävänjoen Punsarforsenissa virtaavassa vedessä näkyi runsaasti hyydettä maanantaiaamun pakkasessa. © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus