Leväseurannan viimeisellä viikolla sinilevähavaintoja tehty edelleen niin sisävesillä kuin merialueellakin Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lämpimän sään myötä sinileviä on edelleen havaittu kuluvalla viikolla Lounais-Suomen vesistöissä, mutta havaintojen määrä ja esiintymien runsaus ovat vähentyneet viime viikkoon nähden.  Vakioseurannassa sinilevää on havaittu tällä viikolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kuudella vakiohavaintopaikalla ja havaitut sinilevämäärät ovat olleet pääasiassa vähäisiä. Merialueella sinilevää havaittiin tällä viikolla vain Saaristomeren puoleisilla vakiohavaintopaikoilla Kuusistonsalmessa ja Mynälahdella. Molemmissa havaintopaikoissa sinilevää oli […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.9.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,13.  Nyt taso on 21 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on pysynyt samalla korkeudella viimeiset pari viikkoa. Konnuksen tulvakanava on ollut auki koko kuukauden. Tilastojen mukaan nyt ollaan syksyn matalimpien vedenkorkeuksien kaudella ja tänä vuonna tuskin enää merkittävää pinnanlaskua tapahtuu ilman lisäjuoksutuksen kasvattamista. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi […]

Lue lisää

Sinilevää oli keskimääräistä vähemmän tänä kesänä Pirkanmaalla – leväseuranta päättyy

Tällä viikolla sinilevää näkyi seitsemällä järvellä Pirkanmaalla. Valtakunnallinen leväseuranta päättyy tänään. Pääosin sinilevää havaittiin tänä kesänä pitkäaikaiskeskiarvoa vähemmän. Vain muutamina viikkoina levää oli keskimääräistä runsaammin. Viikolla 39 sinilevähavaintoja tehtiin Pirkanmaalla seitsemällä seurantapaikalla, kahdella niistä leviä oli runsaasti. Runsaasti sinilevää havaittiin Lempäälässä Pyhäjärven Mäyriänrannassa ja Kirkkojärven Lempoisten uimalassa. Vähän sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvellä, Pirkkalassa Pyhäjärven Kranstolpassa, […]

Lue lisää

Sateinen syksy on aiheuttanut syystulvan Lapin vesistöihin

Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat: Lapin alueen vesistöissä vesi on noussut korkealle runsaiden sateiden seurauksena. Ranta-alueilla on syytä tarkistaa mm. veneiden ja laitureiden kiinnitykset. Viime päivien aikana vesi on noussut nopeasti runsaiden ja laaja-alaisten sateiden seurauksena Lapin alueella sekä luonnontilaisissa että säännöstellyissä vesistöissä. Paikoitellen vesi on pienen kevättulvan korkeudessa ja muun muassa veneitä ja laitureita […]

Lue lisää

Järven sisäisestä kuormituksesta aiheutuvia ravinteita poistetaan uudella menetelmällä – tutkimuskohteena Inkoon Linkullasjön

Järven sisäinen kuormitus voi pitää järven ravinnepitoisuuden korkealla, vaikka ulkoinen kuormitus olisi saatu kuriin. Sisäisessä kuormituksessa veteen vapautuu pohjasta ravinteita, joita sinne on aikojen kuluessa kertynyt. ”Järvien kunnostuksen yhteydessä pyritään usein ehkäisemään ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä esimerkiksi hapetuksen avulla tai äärimmäisissä tapauksissa kemikaalikäsittelyin. Tämä ei kuitenkaan yleensä tuota pysyviä tuloksia, vaan saattaa jopa hidastaa järven toipumista […]

Lue lisää

Sinilevää nyt normaalia vähemmän Pirkanmaalla – leväseuranta loppuu ensi viikolla

Sinilevää näkyi neljällä järvellä Pirkanmaalla tällä viikolla. Levää on nyt ajankohtaan nähden normaalia vähemmän. Valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy ensi viikolla. Viikolla 38 runsaasti sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvellä. Kirkkojärvellä on tehty sinilevähavaintoja miltei joka viikko kesäkuun alusta lähtien, ainoastaan leväseurannan ensimmäisen kolmen viikon aikana ei leviä havaittu. Hieman sinilevää havaittiin kolmella havaintopaikalla: Lempäälässä Pyhäjärven Mäyriänrannassa, Nokialla Pyhäjärven […]

Lue lisää

Sulfaattimaiden haittoja kuriin Eurajoen valuma-alueella

Eurajoki virtaa Säkylän Pyhäjärvestä läpi alasatakuntalaisen peltomaiseman Selkämereen. Savimaiden keskisuuriin jokiin tyypitelty Eurajoki on aikojen saatossa kokenut kovia, kun teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesipäästöt ovat kuormittaneet sitä. Jätevesien käsittelyn toimintavarmuuden ja kapasiteetin kasvun myötä tänä päivänä suurin kuormitus jokeen kuitenkin aiheutuu 1336 km² laajuisen valuma-alueen hajakuormituksesta. Oman lisänsä kuormitukseen tuovat alueen happamat sulfaattimaat ja niistä aiheutuvat […]

Lue lisää

Sinilevähavaintoja edelleen niin sisävesissä kuin merialueellakin Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Ajankohtaan nähden lämmin sää on edesauttanut tällä viikolla runsaidenkin sinileväesiintymien muodostumista sekä sisävesissä että merialueella. Vaikka sinilevät on paikoitellen runsastuneet, on tilanne Lounais-Suomessa kuitenkin pitkälti viime viikkojen kaltainen. Merialueilla sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana Saaristomerellä kolmella ELY-keskuksen vakiohavaintopaikalla. Paimionlahden ja Kuusistonsalmen havaintopaikoilla levää havaittiin vähäisiä määriä ja Mynälahdella runsaasti. Selkämerellä sinilevää havaittiin vähän Syväraumanlahden havaintopaikalla Rauman […]

Lue lisää

Sinilevähavaintojen määrä kasvoi hieman Pirkanmaalla

Sinilevää havaittiin tällä viikolla kahdeksalla havaintopaikalla Pirkanmaan viranomaisseurannassa. Ajankohtaan nähden havaintojen määrä ei ole kuitenkaan tavaton. Lämmin syyskuun alku on edesauttanut leväkukintojen muodostumisessa. Viikolla 37 runsaasti sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvellä ja Lempäälässä Pyhäjärven Mäyriänrannassa. Hieman sinilevää havaittiin kuudella havaintopaikalla: Sastamalan Liekovedessä ja Houhajärvessä, Pirkkalassa Pyhäjärven Kranstolpassa, Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemessä ja Halkoniemessä sekä Valkeakoskella Sääksmäen siltojen […]

Lue lisää

Pohjois-Karjalan vedenpinnat olivat korkealla elokuussa

Elokuun keskilämpötila oli yli puolitoista astetta keskimääräistä korkeampi. Vedenkorkeudet olivat pääosin hieman tavallista korkeammalla tai keskimääräisellä tasolla. Pintaveden lämpötilat olivat kuun lopussa vielä kesäisen lämpöisiä, yli kaksi astetta aikavälin keskiarvoon nähden korkeammalla. Ilmatieteen laitoksen mukaan elokuu oli Pohjois-Karjalassa lämmin. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä elokuun keskilämpötila oli vajaan kahden asteen verran pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) […]

Lue lisää

Kainuun vesistöt tutuksi tarinakartan avulla

Kainuun vesistöt -tarinakartan avulla pääsee tutustumaan interaktiivisesti alueen ainutlaatuisiin vesistöihin sekä ELY-keskuksen toimiin vesistöjen hyväksi. Tarinakarttaa voi hyödyntää monipuolisesti muun muassa tiedonhaussa sekä opetustyössä. Vesistöt ovat merkittävä osa jokapäiväistä elämää, toimeentuloa ja virkistystä. ELY-keskukset vastaavat vesienhoidosta Suomessa ja eri toimenpiteillä on tavoitteena saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan sekä estää vesien tilan heikkeneminen. […]

Lue lisää

Elokuun 2023 vesitilannekatsaus: Elokuussa satoi runsaasti (Pohjalaismaakunnat)

Sateista elokuuta edelsi heinäkuun lopun poikkeuksellisen runsas sade. Elokuun sademäärä oli monin paikoin Etelä-Pohjanmaalla noin 140 mm, kun keskimääräinen elokuun sademäärä alueella on noin 70 mm luokkaa. Esimerkiksi Alajärvellä Möksyssä satoi elokuussa 143 mm, Seinäjoella Ylistarossa 138 mm, Jalasjärven Hirvijärvellä 144 mm ja Ähtärin Myllymäellä 148 mm. Elokuussa eniten satoi maanantaina 28.8., jolloin vuorokauden sademäärä […]

Lue lisää