Sinilevätilanne jatkuu melko rauhallisena Etelä-Savossa

Sinilevien määrä on pysynyt melko vähäisenä viimeisen kahden viikon aikana Etelä-Savon järvillä. Alueen neljällä valtakunnallisella sinileväseurannan havaintopaikalla on tehty vähäiset sinilevähavainnot Mikkelin Pitkäjärvellä ja Ukonvedellä sekä Pieksämäen Pieksäjärvellä ja Heiniöllä. Viikoilla 34 ja 35 on tullut enää yksittäisiä kansalaishavaintoja sinilevistä. Sinilevätilanteen seuranta jatkuu vielä syyskuun ajan. Vaihteleva sää voi aiheuttaa nopeita muutoksia sinilevätilanteessa Epävakainen sää […]

Lue lisää

Sinilevätilanne rauhoittunut merellä ja järvillä

Sinilevien määrä merialueilla ja järvillä on vähentynyt selvästi kuluvalla viikolla. Sisävesillä ja rannikolla ei ole enää tehty havaintoja erittäin runsaista sinileväkukinnoista. Sinilevää voi edelleen esiintyä myöhemmin syksyllä säiden viiletessä, mutta kukinnat eivät yleensä ole yhtä voimakkaita kuin kesäaikaan. Suomen ympäristökeskuksen viikoittainen tiedotus valtakunnallisesta sinilevätilanteesta päättyy tältä kesältä tänään. Sekä sisävesillä että merialueilla sinilevätilanne on tällä […]

Lue lisää

Eniten sinilevää heinäkuussa, edelleen yksittäisiä havaintoja sekä sisävesillä että rannikolla

Viikolla 35 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen virallisista leväseurantapisteistä sinilevää havaittiin Ähtärinjärvellä. Kansalaishavaintoja on tehty Ähtärinjärvellä sekä viikonloppuna Kristiinankaupungissa Skaftungin edustalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sinileväseuranta alkoi kesäkuun alussa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Alueemme sinilevätilannetta seurataan pysyvillä havaintopaikoilla viikoittain kesäkuusta syyskuuhun, ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tilanteesta torstaisin ainakin elokuun loppuun asti. Sinilevän runsaus arvellaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei sinilevää) […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.8.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,24.  Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on samalla korkeudella kuin elokuun alussa, vaikka Konnuksen tulvakanava on ollut auki 2.8. alkaen. Vedenpinta kävi 15 cm korkeammalla lisäjuoksutuksesta huolimatta. Järvien pinnat säilyvät loppukesän ajan virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla. Usein alkusyksyllä ilmenevää alhaisen vedenkorkeuden kautta ei päässe syntymään […]

Lue lisää

Uusi hanke selvittää vesienhoidon vaikutusta vesivoiman kykyyn toimia säätövoimana

Vesivoimalta odotetaan kykyä tuottaa sähköverkkoa tasaavaa säätövoimaa esimerkiksi tuulivoiman tuotannon vaihdellessa. Samaan aikaan vesienhoidolla pyritään parantamaan jokien ja vaelluskalakantojen tilaa. Yhteensovittamista varten tarvitaan lisää tietoa vesienhoidon toimenpiteiden vaikutuksista vesivoimatuotantoon. Kesällä alkaneessa hankkeessa selvitetään, miten vesienhoidon toimenpiteet, kuten kalatiet ja ekologisesti riittävän virtaaman ylläpito, vaikuttavat vesivoimalaitosten kykyyn toimia säätövoimana. ”Tavoitteena on arvioida vesienhoidon toimenpiteiden vaikutuksia vesivoimalaitosten […]

Lue lisää

Tuulen tyyntyminen lisännyt sinilevän pintakukintoja

Sinilevästä on tällä viikolla tehty havaintoja lähes koko maassa. Vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet, tilanne on sisävesillä ja rannikolla ajankohdalle tyypillinen. Myös merialueilla on havaittu paikoin sekä veteen sekoittunutta että pinnassa olevaa sinilevää. Vaikka sinileväkukinnat ovat lisääntyneet sekä järvillä että rannikolla, tilanne on tällä hetkellä ajankohtaan nähden tyypillinen. Tyyni sää mahdollistaa sinilevien pintakukintojen muodostumisen. Lisäksi epävakainen, […]

Lue lisää

Sisävesillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet, merialueiden levätilanne vaihteleva (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sisävesillä sinilevähavaintoja on tehty hieman enemmän kuin viime viikolla. Järvien osalta tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista parempi. Saaristomerellä sinilevää on edelleen paikoin runsaasti etenkin sisäsaaristossa. Sinilevätilanne on Lounais-Suomen merialueilla ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoista neljällä ja Rotarien ylläpitämistä havaintopaikoista kymmenellä on havaittu sinilevää. Havaintoja runsaista sinileväesiintymistä on kolme, mitkä kaikki ovat Saaristomeren […]

Lue lisää

Merialueella on havaittu pieni sinileväesiintymä (Pohjalaismaakunnat)

Viikolla 34 on pieniä sinileväesiintymiä havaittu merialueella ja muutamassa järvessä. Muuten levätilanne on rauhallinen. Epävakainen säätyyppi hillitsee leväkukintoja, joita esiintyy aurinkoisessa ja tyynessä säässä. Järvien ja meren pintavesien lämpötila on noin 17–19 astetta. Pietarsaaren edustan merialueella Luodossa on havaittu pieni sinileväesiintymä sekä ympäristöhallinnon havaintopisteellä että kansalaishavaintona. Viikon alussa on Maalahden edustan merialueella myös raportoitu kansalaishavainto. […]

Lue lisää

Sinilevät runsastuivat Pirkanmaalla – nyt leviä keskimääräistä enemmän

Sinilevähavainnot ovat selvästi runsastuneet viime viikosta. Sinilevää havaittiin kahdeksalla paikalla viranomaisseurannassa Pirkanmaalla. Ajankohtaan nähden leviä on hieman keskimääräistä enemmän. Viikolla 34 havaittiin sinilevää kahdeksalla järvellä Pirkanmaalla. Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvessä ja runsaasti Kangasalan Ukki-järvessä sekä Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemessä. Vähän sinilevää havaittiin Sastamalan Houhajärvessä ja Liekovedessä, Kangasalan Vesijärvessä, Lempäälässä Pyhäjärven Mäyriänrannassa sekä Valkeakoskella Vanajavedessä […]

Lue lisää

Sinilevätilanne pysynyt tasaisena niin järvillä kuin merellä

Järvien ja rannikon sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet viime viikosta. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomainen ja järvillä jopa tavanomaista parempi. Merialueilla pinnanläheistä sinilevää on havaittu pääasiassa Suomenlahden itäosissa. Muualla avomerellä sinilevää esiintyy sekoittuneena vesipatsaaseen. Sinilevätilanne on ajankohtaan nähden rannikolla tavanomainen ja järvillä hieman tavanomaista parempi. Sinilevähavainnot ovat viime viikosta hieman lisääntyneet sekä järvillä että rannikolla. […]

Lue lisää

Tuulinen ja epävakainen sää hillinnyt sinilevien esiintymistä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viikolla 33 sinilevää on havaittu hieman Kaskisten Österfjärdenillä sekä Luodonjärvellä. Tuulinen ja epävakainen sää on hillinnyt sinilevien massaesiintymien muodostumista, eikä kansalaisilta ole tullut tällä viikolla havaintoja sinileväesiintymistä. Järvien pintaveden lämpötilat ovat ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä korkeammat, esimerkiksi Lappajärven pintalämpötila on noin 20 astetta. Sinilevien esiintyminen on usein paikallista, ja sinilevää voi esiintyä myös muilla kuin […]

Lue lisää

Sinilevätilanteessa ei suuria muutoksia Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevätilanne ei ole merellä olennaisesti muuttunut viime viikosta. Levää on merellä hieman enemmän kuin tähän aikaan kesästä keskimäärin. Järvissä sinilevää on edelleen tavanomaista vähemmän. Runsaita leväesiintymiä on havaittu yhteensä muutamia. Tyyni ja lämmin sää voi kuitenkin nostaa sinilevät jälleen pintaan erityisesti merialueilla. Merialueilla sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana vähäinen määrä kahdeksalla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikalla. Suurin osa […]

Lue lisää