Sinilevätilanne heikentynyt merialueilla ja sisävesissä

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet viime viikosta sekä rannikkoalueilla että avomerellä. Sinilevän pintakukintoja on havaittu laajalti Gotlannin altaan pohjoisosan avomerialueilla sekä maan länsirannikon läheisyydessä. Järvilläkin on tehty enemmän havaintoja sinilevästä. Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesien havaintopaikoilla ei ole tällä viikolla tehty havaintoja erittäin runsaista sinileväkukinnoista. Runsaasti sinilevää on havaittu seitsemällä kohteella eri puolilla Suomea Lappia lukuun ottamatta. Hieman levää […]

Lue lisää

Runsaita sateita ennustetaan viikonlopuksi Itä-Suomeen

Viikonloppuna Suomeen muodostuu matalapaine, joka aiheuttaa voimakkaita ja melko pitkäkestoisia sateita maan keskivaiheilla. Sateet saapuvat Suomeen kaakosta perjantaina, mutta väistyvät vasta myöhään sunnuntaina tai maanantain vastaisena yönä. Runsaita sateita tulee kaakkoisrajalta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella. Etelä- ja Pohjois-Savossa, Karjalassa sekä Kainuussa voi sataa lauantaina paikoin yli 50 millimetriä vuorokaudessa. Sadevaroitus on annettu näille alueille. Perjantain […]

Lue lisää

Sinilevähavaintojen määrä tavanomainen vuodenaikaan nähden Pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viikon 30 aikana sinilevähavainnot ovat lisääntyneet edellisestä seurantaviikosta. Kuitenkin viileämpi ja sateinen sää ovat hillinneet runsaita sinileväesiintymiä sisävesialueilla. Merialueilla taas on havaittu suurimmat määrät sinilevää tältä kesältä. Runsaiden sateiden mukana vesistöihin huuhtoutuneet ravinteet voivat selittää osaltaan tätä ilmiötä. Sinilevätilanne on tavanomainen aiempien vuosien tilastoihin verrattaessa. Ympäristöhallinnon veden lämpötilojen seurantapaikoilla Hinjärvellä veden lämpötila on ollut 26.7 […]

Lue lisää

Merialueilla sinilevät lisääntyneet ja levää ajankohtaan nähden runsaasti, sisävesillä tilanne hieman viime viikkoa parempi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla selvästi viime viikkoon verrattuna. Runsaita sinileväesiintymiä on havaittu eri puolilla Saaristomerta ja Selkämerta. Sinilevää on Lounais-Suomen merialueilla runsaasti ajankohtaan nähden, mutta sisävesien osalta sinilevätilanne on tavanomaista parempi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa kahdeksalla merialueiden havaintopaikalla on havaittu vähäinen määrä sinilevää. Selkämeren havaintopaikoista Rauman edustalla on havaittu runsaasti sinilevää. Saaristomeren alueella erittäin runsaasti […]

Lue lisää

Pirkanmaan sinilevätilanne jatkuu rauhallisena

Tällä viikolla sinilevää havaittiin Pirkanmaalla viranomaisseurannassa viidellä eri seurantapisteellä Vesilahdella, Nokialla, Valkeakoskella ja Kangasalla. Havaintoja oli yksi enemmän kuin viime viikolla. Pirkanmaan ELY-keskus seuraa maakunnan sinilevätilannetta osana valtakunnallista sinileväseurantaa. Sinilevätilanne jatkuu ajankohtaan nähden rauhallisena Pirkanmaan alueella. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemestä ja Kuloveden Naarlahdelta, Vesilahden kirkonkylällä Pyhäjärveltä sekä Valkeakoskella Sääksmäen sillan havaintopaikalta Vanajavedeltä. […]

Lue lisää

Etelä-Savossa tehty muutamia sinilevähavaintoja

Tämänhetkinen sinilevätilanne on rauhallinen Etelä-Savossa. Virallisista seurantapaikoista Launialan uimarannalla sekä Pitkäjärven uimarannalla Mikkelissä on havaittu hieman sinilevää. Kansalaishavaintoja sinilevästä on tehty muutamia. Sinilevähavaintojen määrä on Etelä-Savossa laskenut edelliseen viikkoon (viikko 28) verrattuna. Kansalaishavaintoja sinilevästä on tehty Savonlinnassa Puruvedellä, Pieksämäellä Hiidenlammella sekä Puumalassa Pihlajavedellä. Sinilevän määrää sääteleviä tekijöitä ovat erityisesti lämpötila sekä saatavilla olevat ravinteet. Myös […]

Lue lisää

Viikon sinilevätilanne on rauhallinen – ei sinilevähavaintoja Pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viikon 29 aikana ei ole havaittu sinilevää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, virallisilla seurantapisteillä eikä kansalaishavainnoissa. Tuulinen ja sateinen sää on todennäköisin syy sinileväesiintymien vähenemiseen. Sisävesialueilla valtakunnallisessa sinileväseurannassa ei ole havaittu sinilevää kuluneen viikon aikana. Myöskään kansalaishavaintojen mukaan sinilevää ei ole havaittu. Myöskään merialueilla ei ole tehty sinilevähavaintoja. Alkuviikon tuulinen ja sateinen sää on todennäköisesti sekoittanut sekä […]

Lue lisää

Tuulinen sää hillinnyt sinileväkukintoja

Järvien ja rannikkoalueiden sinilevähavainnot ovat vähentyneet tällä viikolla tuulisen sään seurauksena. Merialueilta ei ole pilvisyyden vuoksi saatu kattavia satelliittihavaintoja sinilevätilanteesta, mutta tuulet ovat merelläkin sekoittaneet sinilevän pintakukintoja syvempiin vesikerroksiin. Viime päivien tuulinen sää on vähentänyt sinileväkukintojen esiintymistä. Sinilevähavainnot ovat vähentyneet sekä järvillä että Itämerellä, ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden rauhallinen. Sinilevää saattaa kuitenkin esiintyä sekoittuneena […]

Lue lisää

Sinilevätilanne hieman parantunut Lounais-Suomen alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Epävakainen sää on hillinnyt sinileväesiintymien muodostumista Lounais-Suomessa ja sinilevähavaintoja on tehty hieman vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Tilanne on ajankohtaan nähden tavanomainen. Runsaita ja erittäin runsaita sinileväesiintymiä on vakioseurannassa havaittu ainoastaan sisävesillä. Merialueilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä. Vakioseurannassa vähäisiä määriä sinilevää on havaittu kuudella merialueiden havaintopaikalla. Rotareiden ylläpitämistä havaintopaikoista kuudella on havaittu vähäinen määrä sinilevää. […]

Lue lisää

Sinilevähavaintojen määrä kääntyi laskuun Pirkanmaalla

Sinilevää havaittiin Pirkanmaalla kuluvan viikon viranomaisseurannassa vain neljällä eri seurantapisteellä Sastamalassa, Nokialla ja Kangasalla. Edellisellä viikolla havaintoja tehtiin lähes kolminkertainen määrä. Pirkanmaan ELY-keskus seuraa maakunnan sinilevätilannetta osana valtakunnallista sinileväseurantaa. Kuluvan viikon hieman viileämpi ja epävakaisempi sää on vähentänyt sinilevähavaintoja Pirkanmaalla edellisviikosta. Monella paikalla, jolla vielä viikko sitten tehtiin havaintoja pienistä määristä levää, ei tällä viikolla […]

Lue lisää

Pirkanmaan pienvesien kartoittaminen on käynnissä

Pirkanmaan ELY-keskus kartoittaa parhaillaan pienvesien nykytilaa ja ennallistamistarpeita osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Tavoitteena on pienvesien tilan parantaminen. Pirkanmaan ELY-keskus on kartoittanut huonosti tunnettujen pienvesien tilaa ja ennallistamistarpeita Pirkanmaalla. Erityisesti kartoituksissa on keskitytty lähteikköihin ja puroihin, sillä nämä ovat pienvesityypeistä uhanalaisimpia ja kiireellisimmin ennallistettavia. – Tänä vuonna tavoitteena on lähteikköjen ja purojen lisäksi kartoittaa myös lampia, kertoo projektisuunnittelija […]

Lue lisää

Sinilevätilanne heikentynyt sekä merialueilla että sisävesillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevää on havaittu ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän sekä merialueilla että sisävesillä. Sisävesillä on paikoitellen havaittu erittäin runsaita sinileväesiintymiä. Lounais-Suomen merialueilla sinilevähavaintoja tehtiin kuluvan viikon aikana Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa. Myös Selkämeren rannikon havaintopaikoilla on tehty sinilevähavaintoja. Merialueiden vakioseurannassa sinilevää on kuluvan viikon aikana havaittu runsaita määriä Uudenkaupungin Mannervedellä, Naantalin Mynälahdella ja Kaarinan Harvaluodon havaintopaikalla. Vähäisiä […]

Lue lisää